Bi6120 Rostlinné explantáty

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 10:00–11:50 online_B4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními podmínkami axenické kultury rostlinných explantátů, s různými typy regeneračních systémů a s jejich použitím v různých typech kultur, které zachovávají nebo naopak rozšiřují genetickou variabilitu genotypu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základní principy rostlinných in vitro kultur;
- vysvětlit historii a vývoj rostlinných in vitro kultur;
- analyzovat vliv různých druhů kultivačních metod na zachování a/nebo změnu rostlinného genomu;
- navrhnou in vitro metody vhodné pro mikroprogaci rostlin, šlechtění a produkci.
Osnova
 • 1. Definice a podmínky axenické kultury, vybavení laboratoře.
 • 2.Složení živných médií a jejich příprava.
 • 3.Mikropropagace: restituce, reprodukce, regenerce de novo, iniciace primárních kultur, množení, zakořeňování, pasážování.
 • 4. Kalusové kultury: iniciace kalogeneze, kalogenní pletiva, využití kalusů.
 • 5. Meristémové kultury: izolace apikálních a axilárních meristémů bylin a dřevin.
 • 6. Oplození in vitro: bliznové a placentární opylení, opylení izolovaných vajíček, oplození izolovaných gamet.
 • 7. Izolace zygotických embryí, možnosti využití pěstování izolovaných embryí in vitro.
 • 8. Somatická embryogeneze: indukce tvorby somatických embryí na různých explantátech.
 • 9. Redukce ploidie: a) Androgeneze: kultury izolovaných mikrospor nebo prašníků; gynogeneze: kultura neoplozených vajíček.
 • 10. Odvození geneticky modifikovaných organismů: Transformace přímá (elektroporace, vakuová infiltrace, biolistické metody) a nepřímá (použití vektoru Agrobacterium tumefaciens a A. rhizogenes).
 • 11. Kryoprezervace: pomalé zmrazování, rychlé zmrazování - vitrifikace, dehydratace/enkapsulace do alginátu.
 • 12. Kultivace nižších rostlin(houby, řasy): iniciace a udržovací kultury, příklad suspenzní kultury mycelia dřevokazných hub.
 • 13. Sekundární metabolity a kultury in vitro.
 • 14. Indexování a certifikace kultur in vitro.
Literatura
 • SMITH, Roberta H. Plant tissue culture : techniques and experiments. Third edition. Amsterdam: Elsevier, 2013. xvi, 188. ISBN 9780124159204. info
 • KOVÁČ, Jaroslav. Explantátové kultury rostlin. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta pedagogická, 1992. 146 s. ISBN 80-7044-036-8. info
 • GAMBORG, O. L. a G. C PHILLIPS. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Fundamental Methods. Berlin, Heidelberg: Springer, 1995. 385 s. info
 • PROCHÁZKA, Stanislav a Jiří ŠEBÁNEK. Regulátory rostlinného růstu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 395 s. ISBN 8020005978. info
 • SLATER, Adrian, Nigel W. SCOTT a Mark R. FOWLER. Plant biotechnology : the genetic manipulation of plants. 1st publ. New York: Oxford University Press, 2003. xxii, 346. ISBN 0199254680. info
 • Plant biotechnology : current and future applications of genetically modified crops. Edited by Nigel G. Halford. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xii, 303. ISBN 0470021810. info
 • Phytohormones in plant biotechnology and agriculture : proceedings of the NATO-Russia Workshop held in Moscow, 12-16 May 2002. Edited by Ivana Macháčková - Georgy A. Romanov. Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xiv, 265. ISBN 1402017235. info
 • In vitro embryogenesis in plants. Edited by Trevor A. Thorpe. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995. ix, 558 s. ISBN 0-7923-3149-4. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test nebo ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6120