Bi6473 Parazitologický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
RNDr. Radim Blažek, Ph.D. (cvičící), doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 PARA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Povinné pro studenty a doktorandy z parazitologie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto semináře je seznámit studenty se zásadami vědecké práce v oboru parazitologie s důrazem na metody a přistupy použivané na pracovišti katedry zoologie a ekologie.
Osnova
  • Zásady pro práci v parazitologické laboratoři Základní metody zpracování parazitologického materiálu Základy diagnostiky modelových skupin cizopasníků Speciální mikroskopická technika Využití PC v parazitologickém výzkumu Digitální analýza obrazu Klasická a digitální mikrofotografie Prezentace a grafické zpracování výsledků Doporučená literatura: Čmejrková S., Daneš F., Světlá J., 1999: Jak napsat odborný text. LEDA, 255str. Matthews J.R., Bowen J.M. and Matthews R.W. 1997: Succesful scientific writing. Cambridge University Press, 197pp.
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.