Bi6473 Parazitologický seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
RNDr. Radim Blažek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Rozvrh
Čt 15:00–16:50 PARA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Povinné pro studenty a doktorandy z parazitologie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přínos kurzu: studenti budou uvedeni do problematiky oboru parazitologie na tuzemské i mezinárodní úrovni s problematikou budou obeznámeni díky prezentacím interních i externích přednášejících pracujících v odlišných odvětvích parazitologie tak si budou schopni vytvořit obrázek o současných trendech v oboru a současně si vybrat své zaměření pro další studia kurz zárověn splňuje informativní úlohu i pro ostatní odborné pracovníky, kteří si jeho prostřednictvím vyměňují cenné zkušenosti součástí kurzu jsou i série přednášek vedených v rámci návštěv hostujících profesorů INNOLEC
Osnova
  • Osnova kurzu: prezentace studentů a zaměstnanců oddělení parazitologie
  • prezentace tuzemských odborníků v oboru parazitologie
  • prezentace zahraničních odborníků v rámci programu INNOLEC
Literatura
  • Základy parazitologie. Edited by Bohumil Ryšavý. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. ISBN 8004208649. info
Metody hodnocení
ústní pohovor
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.