Bi6620 Mikroskopické houby

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit posluchače charakterizovat mikroskopické houby na základě znalosti jejich morfologie,vývojových cyklů, fyziologie a ekologie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat mikroskopické houby na základě znalosti jejich morfologie,vývojových cyklů, fyziologie a ekologie. Získané poznatky je absolvent kurzu schopen použít v systematice mikroskopických hub a samostatně interpretovat získané údaje při identifikaci neznámých vzorků mikroskopických hub.
Osnova
  • Mikroskopické houby a jejich úloha v ekosystému • životní podmínky • vliv fyzikálních faktorů • výživa a růst • rozmnožování • metody izolace, kultivace a identifikace mikroskopických hub • Mucoromycota, Ascomycota, Basidiomycota - základní charakteristika, životní cyklus, systematické třídění, způsob rozmnožování, anamorfa a teleomorfa, ekologie, zástupci a význam.
Literatura
    doporučená literatura
  • NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6. info
    neurčeno
  • Fungal biodiversity. Edited by Arthur W. A. M. de Cock - Pedro W. Crous. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2009. 269 s. ISBN 9789070351779. info
Výukové metody
výuka formou přednášek
Metody hodnocení
kolokvium, závěrečný písemný test (30 otázek)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi6620