Bi6801 Zoologický seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6800 Zool. sem. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zásady vědecké práce v zoologii, příprava a obhajoba seminárních prací, informace o postupu řešení diplomových a doktorských prací, aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktuálními směry zoologického výzkumu, úrovní a náplní řešených disertačních prací.
Osnova
  • Zásady vědecké práce v zoologii, příprava a obhajoba seminárních prací, informace o postupu řešení diplomových a doktorských prací, aktuální přednášky domácích a zahraničních odborníků.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692. ISBN 978-80-200-1484-9. info
  • Invertebrate zoology. Edited by D. T. Anderson. 2nd ed. Melbourne: Oxford University Press, 2001. xi, 476. ISBN 0195513681. info
  • ALOI, Jane a Gina ERICKSON. Student study guide to accompany General Zoology. Boston: WCB McGraw-Hill, 1999. vi, 266 s. ISBN 0-697-34558-0. info
  • Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth: Saunders, 1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info
Výukové metody
Přednášky pozvaných odborníků a hostujících profesorů. Prezentace výsledků dizertačních prací. Diskuse k přednášeným tématům.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.