Bi7033 Seminář laboratoří Oddělení mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty oboru Mikrobiologie ale i dalších oborů, kteří mají zadáno téma bakalářské, diplomové či dizertační práce v některé z laboratoří Oddělení mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubení znalostí v užší specializaci odpovídající zaměření výzkumu v jednotlivých laboratořích Oddělení mikrobiologie. Hlavní náplní semináře jsou prezentace výsledků výzkumu jednotlivých laboratoří, referáty na témata ze současné vědecké literatury a prezentace cílů a postupů řešení bakalářských, diplomových a dizertačních prací jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu student získá hlubší znalosti v oboru Mikrobiologie nezbytné pro úspěšné zpracování bakalářské, diplomové či dizertační práce.
Osnova
  • Odborné zaměření semináře je individuální pro jednotlivé laboratoře Oddělení mikrobiologie a odpovídá zaměření témat bakalářských, diplomových a dizertačních prací.
Výukové metody
Prezentace v programu PowerPoint či jiných odpovídajících programech.
Metody hodnocení
Určují si jednotlivé laboratoře Oddělení mikrobiologie.
Informace učitele
Předmět "Bi7033 Seminář laboratoří Oddělení mikrobiologie" představuje pravidelné schůzky členů jednotlivých laboratoří Oddělení mikrobiologie, které si organizuje každá laboratoř sama. To znamená, že termín a místo konání uvedené v rozvrhu jsou pouze orientační a závisí na domluvě se školitelem či vedoucím laboratoře. Předmět je možné si zapsat pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
ZÁPIS PŘEDMĚTU MUSÍ SCHVÁLIT GARANT PŘEDMĚTU, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU NENÍ MOŽNÉ SI PŘEDMĚT ZAREGISTROVAT.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.