Bi7123 Klinická antropologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Michaela Dörnhöferová, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti se v rámci předmětu seznámí s využitím antropologických metod a poznatků v klinické praxi. Jedná se o předmět spojující poznatky medicíny a antropologie. Pozornost bude věnována patologicky změněnému růstu a vývinu, a taktéž významu antropologických norem pro klinickou praxi, antropologickému skríningu, biotypologii (typ telesné stavby a náchylnosti k určitým nemocem).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti poučeni o spolupráce antropologie a medicíny při diagnostice některých onemocnění. Budou znát postupy (především z antropologického hlediska), které jsou v současné době při hodnocení somatotypů pacientů využívány a také budou znát které charakteristiky jsou pro lékaře při této spolupráci nejdůležitější.
Osnova
 • 1.týden: Předmět a cíle klinické antropologie.
 • 2.týden: Antropologie nemocných a postižených.
 • 3.týden: Chromozomální aberáce, metabolické poruchy, endokrinopatie.
 • 4.týden: Obezita.
 • 5.týden: Ostatní orgánové poruchy a nemoci.
 • 6.týden: Tělesná stavba a nemoci.
 • 7.týden: Využití antropologických metod v lékařské praxi.
 • 8.týden: Antropometriea v rámci lékařského skríningu.
 • 9.týden: Antroskopie v rámci lékařského skríningu.
 • 10.týden: Antropologický skríning.
 • 11.týden: Metody matematické statistiky v klinické antropologii.
 • 12.týden: Normy a jejich využití v klinické antropologii.
 • 13.týden: Přínos klinické antropologie do antropologické teorie.
Literatura
  doporučená literatura
 • Nováková, M., Hloušková, Z., 1984: Klinická antropologie. Avicenum Praha .
 • Drobná, M.: Klinická antropológia. In: Pospíšil, M. M. a kol.: Biológia človeka 2. s. 231-244.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška se koná písemnou formou. Studentům jsou položeny otázky, na které sami písemně odpoví. Zpravidla je otázek 5-7.
Informace učitele
Podzimní semestr 2017/2018:
První přednáška se uskuteční 13. 10. 2017, další potom budou 20.10., 27.10., 10.11., 8.12. 2017.
Přednášky se budou konat v místnosti 347 v pavilonu A36 od 9 hodin vždy v pátek.
Tento předmět je určen studentům magisterského studia. Nikoli studentům Bc studia. Pokud studujete Bc studium nezapisujte si ho!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7123

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:44, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému