Bi7270 Rostlinná embryologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 C13/332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni:
popsat vývoj a strukturu generativních orgánů rostlin, tvorbu gamet, strukturální aspekty procesu opylení a oplození i vývoj embrya a semene;
využívat různé metody světelné mikroskopie (zástin, diferenciální interferenční kontrast, fluorescenční mikroskopie) stejně tak jako různé techniky přípravy preparátů, a to včetně těch pro rastrovací elektronovou mikroskopii.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni:
popsat vývoj a strukturu generativních orgánů rostlin, tvorbu gamet, strukturální aspekty procesu opylení a oplození i vývoj embrya a semene;
využívat různé metody světelné mikroskopie (zástin, diferenciální interferenční kontrast, fluorescenční mikroskopie) stejně tak jako různé techniky přípravy preparátů, a to včetně těch pro rastrovací elektronovou mikroskopii.
Osnova
 • Opakování z Botanické mikrotechniky: Stavba a funkce různých typů mikroskopů pracujících v procházejícím světle (Plösl - Berlin: mikroskop J.E. Purkyně; Zeiss - Jena: Lumipan, Laboval 3, Amplival, Peraval; PZO - Varšava: Biolar; Meopta - Praha: Meopta Bi; Olympus Tokio: Olympus BX31, Olympus BX50, Olympus BX61), Köhlerův princip, Abbeův kondenzor, pankratický kondenzor, mikroskopie v dopadajícím světle (Lug-Zeiss), mikroskopické desatero.
 • Životní cykly rostlin, sporofyt, gametofyt, střídání fází, semeno jako počátek nového cyklu, stavba semene krytosemenných rostlin (osemení, endosperm, embryo), klid a dormance semen, klíčení semen a stavba klíční rostlinky.
 • Buněčné jádro a jeho dělení, buněčný cyklus a jeho fáze, kontrolní body buněčného cyklu, formace cytoskeletu v průběhu mitotického dělení, polarita, asymetrické dělení, rychlé cytologické metody(acetokarmín, laktopropionový orcein, Cajal-Brožkovo barvení, Giemsa), předpůsobení pro karyologická studia.
 • Klasifikace meristémů - primární a sekundární meristémy, stonkový apikální meristém vegetativní (struktura, kmenové buňky, listová primordia a meristémy listu, diferenciace pletiv listu), generativní meristém, iniciace přechodu ke kvetení, kořenový (subapikální) meristém.
 • Makrosporogeneze a makrogametogeneze, soubor plodolistů (gynaeceum), vývoj a stavba pestíku, stavba vajíka krytosemenných rostlin, meioze, tetrády makrospor, fungující megaspory, polarita, vývoj zárodečného vaku, typy zárodečných vaků, metody projasňování rostlinného materiálu, Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC).
 • Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze, soubor tyčinek (androeceum), tyčinka, vývoj a stavba prašníku, meioze, tetrády mikrospor, vývoj a zrání pylu, sporoderma, typy pylových zrn, barvení pylových zrn, viabilita pylu a metody jejího určování.
 • Klíčení pylu - pozorování pylových láček in vitro, pozorování živých (fázových) objektů metodou fázového kontrastu.
 • Opylení a oplození - Interakce mezi sporofytem a gametofytem, růst pylových láček pletivy blizny a čnělky (duté a plné čnělky) a jejich pozorování ve fluorescenční mikroskopii (Olympus BX51), anilínová modř, inkompatibilita, kalózové zátky, formování spermatických buněk, dvojí oplození u krytosemenných rostlin, apomixe.
 • Vývoj embrya nahosemenných a krytosemenných rostlin, vývojové fáze, embryogenetické typy, vývoj endospermu, typy endospermu (jaderný, buněčný, helobiální).
 • Kryostatové techniky v embryologii - fixace, kryoprotekce, řezání na zmrazovacím mikrotomu, histochemie enzymů, vybrané histochemické reakce.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii I. - fixace, fixační látky a fixační směsi, jejich vlastnosti a použití.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii II. Dehydratace, zalévání do parafínu a do pryskyřice, typy mikrotomů, řezání na mikrotomu a ultramikrotomu, žehlení a lepení řezů, odparafínování řezů.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii III. Klasifikace barviv a příklady použití, barvení řezů, uzavírací média.
 • Dokumentace mikroskopických objektů - kreslení, kreslící přístroje, měření, mikrometrický okulár, mikrometr objektivní měřítko, analogová a digitální mikrofotografie, automatická analýza obrazu, videozáznam.
Literatura
  povinná literatura
 • ERDELSKÁ, Olga. Embryológia krytosemenných rastlín. Bratislava: Veda, 1981. 200 s. ISBN 71-020-81. info
  doporučená literatura
 • NĚMEC, Bohumil a A KOL. Botanická mikrotechnika. Praha: ČSAV, 1962. 484 s. ISBN 21-103-62. info
 • PAZOUREK, Jaroslav a Olga VOTRUBOVÁ. Atlas of plant anatomy. Prague: PERES Publishers, 1997. 447 s. ISBN 80-901691-2-0. info
 • ESAU, Katherine. Anatomy of seed plants. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1977. xx, 550. ISBN 0471245208. info
 • RAGHAVAN, V. Developmental biology of flowering plants. New York: Springer Verlag, 1999. xxii, 354. ISBN 0387987819. info
 • RAGHAVAN, Valayamghat. Molecular embryology of flowering plants. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xxi, 690 s. ISBN 0-521-55246-X. info
 • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83. info
 • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum II. 2. vyd. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1982. 426 s. ISBN 261 700-36-82. info
 • VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem. 2. vyd. Olomouc, 2009. 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7. info
 • PAZOURKOVÁ, Zdeňka. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 166 s. info
 • Staining procedures. Edited by George Clark. 4th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1981. xi, 512 s. ISBN 0-683-01707-1. info
 • KIERNAN, J. Histological and histochemical methods: Theory and practise. 1.Ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. 344 s. info
 • Histochemistry :theoretical and applied. Edited by Peter J. Stoward - A. G. Everson Pearse. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1991. xiv, 728 s. ISBN 0-443-02996-2. info
 • HAWES, Chris a Béatrice SATIAT-JEUNEMAITRE. Plant Cell Biology. Oxford: University Press, 2001. 338 s. Practical Approach. ISBN 0-19-963865-9. info
 • Plant cell morphogenesis : methods and protocols. Edited by Viktor Žárský - Fatima Cvrčková. New York: Springer, 2014. xi, 285. ISBN 9781627036429. info
  neurčeno
 • PAVLOVÁ, Libuše a Lukáš FISCHER. Růst a vývoj rostlin. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 325 s. ISBN 9788024619132. info
Výukové metody
Přednášky doplněné prezentacemi (Microsoft PowerPoint), mikrokinematografické záznamy
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi7270