EN

PřF:Bi7450 Základy parazitologie - Informace o předmětu

Bi7450 Základy parazitologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 8:00–9:50 A36-223
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základní parazitologické pojmy týkající se ekologické a evoluční parazitologie (fenomén parazitismu, diverzita parazitů, hostitelská specifita, parazito-hostitelské interakce, regresní evoluce u parazitů); orientovat se v systematickém členění parazitů s důrazem na charakteristiku a životní cykly jednotlivých taxonomických skupin (prvoci, helminti, členovci); interpretovat nejvýznamnější parazitární onemocnění (malárie, leishmanióza, lymfatické filariózy, drakunkulóza, onchocerkóza, africká trypanosomóza, Chagasova choroba, schistosomóza, askarióza, toxokaróza, trichurióza, ancylostomóza, entamoebóza, giardióza, taenióza, neurocysticerkóza, fasciolóza, klonorchióza, opishorchióza, paragonimóza).
Osnova
  • 1. Úvod do parazitologie – základní pojmy a terminologie, parazito-hostitelské interakce: biologické adaptace k parazitismu, vliv parazita na svého hostitele, imunologie parazitóz, parazitární nemoci. 2. Protozoologie I – obecná charakteristika prvoků, reprodukce, klasifikace parazitických prvoků. 3. Protozoologie II- Excavata (Fornicata, Parabasala, Preaxostyla, Euglenozoa, Heterolobosea). 4. Protozoologie III – Chromalveolata (Ciliophora, Apicomplexa, Dinoflagellata). 5. Protozoologie IV – Plantae, Rhizaria, Amoebozoa, Opisthokonta (Ichthyosporea, Myxozoa, Microspora). 6. Helmintologie I – definice helmintologie, význam helmintů, fylogeneze a klasifikace; Neodermata, Monogenea (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 7. Helmintologie II – Trematoda (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 8. Helmintologie III – Cestoda (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 9. Helmintologie IV – Acanthocephala (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 10. Helmintologie V – Nematoda, Nematomorpha (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 11. Helmintologie VI – Hirudinea (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 12. Členovci I – morfologie a anatomie, příjem a trávení krve, členovci jako přenašeči nákaz, obranné mechanismy a imunita členovců, boj s parazitickými členovci. 13. Členovci II – Crustacea (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 14. Členovci III – Acarina (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin). 15. Členovci IV – Insecta (charakteristika, morfologie, vývoj, vývojové cykly, evoluce a klasifikace, přehled hlavních skupin).
Literatura
  • VOLF, Petr a Petr HORÁK. Paraziti a jejich biologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 318 s. ISBN 9788073870089. info
  • HAUSMANN, Klaus a Norbert HÜLSMANN. Protozoologie. Edited by Hans Machemer - Maria Mulisch - Günther Steinbrück - John O. Corliss. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 347 s. ISBN 8020009787. info
  • Lékařská helmintologie : helmintoparazitární nemoci. Edited by Jindřich Jíra. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 495 s. ISBN 8085824825. info
  • SMYTH, James Desmond. Introduction to animal parasitology. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xx, 549 s. ISBN 0-521-42811-4. info
  • Modern parasitology : a textbook of parasitology. Edited by Francis E. G. Cox. 2nd ed. Oxford: Blackwell scientific publications, 1993. xii, 276. ISBN 0632025859. info
Výukové metody
Přednášky prezentované v power pointu a doplněné audio-vizuálními ukázkami pro snadnější pochopení a zapamatování probíraných témat.
Metody hodnocení
1-hodinový závěrečný test s 30-ti otevřenými a uzavřenými otázkami. K úspěšnému dokončení kurzu musi student spravně zodpovědět nejméně 70% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7450