Bi7560 Úvod do R

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi7560/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 9:00–10:50 online_B6, K. Kintrová
Bi7560/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 13:00–14:50 online_B6, K. Kintrová
Bi7560/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 11:00–12:50 online_B1, K. Kintrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je překonat strach studentů z příkazového řádku a seznámit je se základy práce s daty v programovém prostředí R. Po absolvování kurzu by studenti měli být natěšeni do práce v R a schopni v programu R provádět základní operace s daty, předcházející a doprovázející jejich statistickou analýzu či grafické zobrazení. Tento kurz je prerekvizitou navazujících předmětů zaměřených již na vlastní analýzu dat Bi5560 Základy statistiky pro biology a Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev a bude užitečný také pro předmět Bi7920 Zpracování biologických dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientovat se v Rkovém skriptu,
- importovat data do R,
- vytvářet různé typy objektů a rozumět jejich odlišnostem,
- vytvářet podvýběry dat,
- zobrazit základní grafy.
Osnova
 • Instalace R, pracovní prostředí RStudio
 • R jako kalkukačka
 • Práce s vektory
 • Podmnožiny, výběry, logické výrazy
 • Maticové objekty
 • Datové rámce
 • Faktory: podmnožiny, grafy
 • Import a export dat
 • Základní grafy
 • Další grafické parametry
 • Jednoduché smyčky
 • (Práce s řetězci)
Literatura
  doporučená literatura
 • DROZD, Pavel. Cvičení z biostatistiky: Základy práce se softwarem R. Ostrava 2007. (dostupná online)
 • KONEČNÁ,Kateřina a KOLÁČEK, Jan. Jak pracovat s jazykem R. Ústav matematiky a statistiky MU. (dostupné online)
  neurčeno
 • Paradis E. 2005. R for Beginners. http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
 • ZUUR, Alain F., Elena N. IENO a H. W. G. MEESTERS. A beginner's guide to R. New York, N.Y.: Springer, 2009. 218 s. ISBN 9780387938363. info
 • SPECTOR, Phil. Data manipulation with R. New York: Springer, 2008. ix, 152. ISBN 9780387747309. info
Výukové metody
Jaro 2021: Výuka bude probíhat týdně formou online praktického cvičení. Zároveň budou zadávány příklady k procvičení (nepovinné).
Metody hodnocení
Praktická zápočtová úloha. Na novém datovém souboru student provede potřebné úpravy, vytvoří výběr dat, spočítá základní charakteristiky a vytvoří graf.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi7560