EN

PřF:Bi7560 Úvod do R - Informace o předmětu

Bi7560 Úvod do R

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Rozvrh
Út 18:00–19:50 A9-316
Předpoklady
Bi5040 Biostatistika - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 0/28, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/28
Jiné omezení: Kapacita počítačové učebny v Bohunicích.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem cvičení je překonat strach studentů z příkazového řádku a seznámit je se základy práce s daty v programovém prostředí R. Po absolvování kurzu by studenti měli být natěšeni do práce v R a schopni v programu R provádět veškeré operace s daty, předcházející a doprovázející jejich statistickou analýzu či grafické zobrazení. Vlastní statistické hodnocení ani grafická prezentace dat předmětem tohoto cvičení nebude (na to jsou jiné přednášky a cvičení), jeho absolvování by však studentům mělo sloužit jako základ pro snadné aplikování statistických metod a tvorbu grafů.
Osnova
 • 1) Instalace R, Tinn-R, nápověda, knihovny, import a export dat a výsledků
  2) Zakladní operace s čísly, první výpočty, objekty v R
  3) Adresování, logické subskripty, řazení hodnot, subsamplování - výběr podvzorku
  4) Výpočty přes řádky a sloupce, smyčky
  5) Vytváření vlastních funkcí
  6) Práce s textem, datumy a časem, neznámé hodnoty, výpočet diverzity
Literatura
 • Paradis E. 2005. R for Beginners. http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
 • CRAWLEY, Michael J. The R book. Hoboken, N.J.: Wiley, 2007. viii, 942. ISBN 9780470510247. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou praktického cvičení v počítačové učebně v Bohunicích. Během semestru budou zadány 3 domácí úkoly.
Metody hodnocení
Zkoušení bude průběžné – v podobě řešení domácích úkolů. Návštěva cvičení je vřele doporučená.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.