Bi8950 Biologické čistění odpadních vod

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zkouška z mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Význam biologického čištění odpadních vod. Chemická analýza odpadních vod. Mikrobiologická analýza odpadních vod. Aerobní a anaerobní fáze čištění odpadních vod. Konečná úprava vody.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopný - vybrat metody pro chemickou analýzu odpadních vod - vybrat metody pro mikrobiologickou analýzu odpadních vod - identifikovat zástupce druhů mikroorganizmů ve vodě - navrhnout postup pro konečnou úpravu vod
Osnova
 • První blok
 • Legislativa vztahující se k čištění odpadních vod.
 • Složení odpadních vod, ukazatele znečištění.
 • Odvádění odpadních vod.
 • Technologická linka čistíren odpadních vod (mechanické čištění, biologická linka, kalové hospodářství).
 • Druhý blok
 • Mikrobiologie pitné vody, bioterorismus.
 • Patogenní mikroorganismy v odpadních vodách.
 • Mikrobiální indikátory fekální kontaminace vod.
 • Desinfekce odpadních vod.
 • Mikrobiologie aerobních procesů čištění.
 • Mikrobiologie anaerobních procesů čištění.
 • Třetí blok
 • Exkurze na čistírnu odpadních vod.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Vydání druhé (dotisk 2011. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. 177 stran. ISBN 9788070803165. info
 • Gray, N. (2004). Biology of wastewater treatment. London: Imperial College Press.
 • Handbook of Biological Wastewater Treatment. (2012). London: IWA Publishing.
 • Henze, M. (2011). Biological wastewater treatment. London: IWA Publishing.
 • Grady, J., Daigger, G., Love, N. and Filipe, C. (2011). Biological Wastewater Treatment, Third Edition. Hoboken: CRC Press.
Výukové metody
Přednášky ve dvou blocích. Exkurze na čistírnu odpadních vod.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Informace učitele
Přednáška určena především pro studenty zaměření mikrobiologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi8950