Bi9995 Základy farmakologie - přednáška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Dovrtělová (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tibor Štark (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Student dokáže popsat základní farmakokinetické procesy a parametry, které je popisují. Student dokáže dát příklady fartmakokietických interakcí. Ví, kde hledat informace o léčivech v internetových databázích i tištěných publikacích. Zná základní legislativní normy relevantní pro preksripci a použití léčivých přípravků.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Student dokáže popsat základní farmakokinetické procesy a parametry, které je popisují. Student dokáže dát příklady fartmakokietických interakcí. Ví, kde hledat informace o léčivech v internetových databázích i tištěných publikacích. Zná základní legislativní normy relevantní pro preksripci a použití léčivých přípravků.
Osnova
  • 1. PŘEDNÁŠKA Obecné farmakologické pojmy. Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky.
  • 2. PŘEDNÁŠKA Faktory ovlivňující účinek léčiva. Nežádoucí účinky léčiv. Lékové interakce. Výzkum a vývoj nových léčiv.
  • 3. PŘEDNÁŠKA Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.
  • 4. PŘEDNÁŠKA Glukokortikoidy a imunosupresivní léčiva. Farmakoterapie alergických stavů – antihistaminika. Domluva termínu na kolokvium.
Literatura
    doporučená literatura
  • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na přednáškách vedených učitelem farmakologie. Součástí přednášek je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie. Přednášky jsou doplněné obrázky a schématy, které demonstrují farmakologické principy.
Metody hodnocení
Studenti musí během studia prokázat aktivní znalost farmakologie. Závěrečné kolokvium probíha formou "multivýběrového" písemného testu z probíraných témat, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Test obsahuje 20 otázek hodnocených 20 body, vždy 1 správná odpověď. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nevyplněnou otázku studentovi žádný bod odečten nebude. Pro úspěšné složení kolokvia je nutné získat alespoň 60% z maximálního možného počtu bodů (12 bodů/20 otázek). Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi9995

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2018 14:19, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému