C1100b Laboratorní technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
Světlana Filípková (cvičící)
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
Ing. Alena Pálková (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1100b/01: St 7:00–12:50 C10/316, J. Křivohlávek
C1100b/02: St 13:00–18:50 C10/316, M. Petlachová
C1100b/03: Po 8:00–13:50 C10/316, R. Ševčík
C1100b/04: Po 14:00–19:50 C10/316, L. Prokeš
C1100b/05: St 9:00–14:50 C10/312, A. Pálková
C1100b/06: Čt 13:00–18:50 C10/316, M. Petlachová
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( C1020 Obecná chemie )|| NOW ( C1021 Obecná chemie )) && NOW ( C1040 Obecná chemie-sem. )
Teoretické a praktické znalosti středoškolské chemie, znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek.
Studenti se naučí:
základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři.
naučí se jednoduchým fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení.
seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat.
provedou radu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do fromy grafů a tabulek.
Osnova
 • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře, laboratorním řádem, provozním řádem laboratoře. Bezpečnost práce a požární ochrana v chemické laboratoři. Organizace laboratorního cvičení. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a jiné materiály. Filtrace.

  2. Sklofoukačské práce: Ukázka práce kvalifikovaného skláře, práce se sklem na Bunsenově kahanu. Praktická cvičení: Filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka.

  3. Destilace prostá, za sníženého tlaku, zdroje vakua, destilace vodní parou, rektifikace, reflux, vakuová odparka. Praktická cvičení: Prostá destilace.

  4. Sublimace, sušení, extrakce, vytřepávání, chromatografie, index lomu, bod tání. Praktická cvičení ve skupinách: Měření na bodotávku, měření na refraktometru, extrakce na Soxhletově přístroji, práce s dělící nálevkou, chromatografie na tenké vrstvě.

  5. Vážení, měření objemu kapalin a plynů, výpočty koncentrací odměrného roztoku, titrace. Praktická cvičení: Příprava odměrného roztoku, vážení, výpočet koncentrace roztoků.

  6. Praktická cvičení ve skupinách: Vakuová destilace, rektifikace, sublimace, vakuová odparka, zahřívání pod zpětným chladičem.

  7. Úloha č.2 Dělení směsi KAl(SO4)2.12 H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3.

  8. Úloha č.4 Destilace kyseliny chlorovodíkové, titrace.

  9. Úloha č.3 Stanovení molární hmotnosti hořčíku a hliníku.

  10. Úloha č.5 Izolace hřebíčkové silice z hřebíčku destilací s vodní parou.

  11. Úloha č.6 Prostá destilace směsi aceton+toluen.

  12. Úloha č.7 Destilace směsi+toluen na rektifikační koloně.

  13. Úloha č.9 Destilace za sníženého tlaku a stanovení závislosti tlaku nasycených par vody a ethylalkoholu na teplotě.

  14. Nahrazování zameškaných úloh, zápočtová písemná práce.

Literatura
 • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
 • Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie. 7. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021010126. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení základních laboratorních technik a vypracování protokolů.
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Informace učitele
Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2010/C1100b