C2110 Operační systém UNIX a základy programování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Štěpán, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Trnka, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2110/01: Po 13:00–14:50 C04/118, P. Kulhánek, J. Štěpán
C2110/02: Út 15:00–16:50 C04/118, P. Kulhánek, T. Trnka
Předpoklady
Základy práce s počítačem (např. MS Windows XX, Word, Excel)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/42, pouze zareg.: 0/42, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/42
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět nabízí alternativu k široce rozšířenému prostředí MS Windows. Studenti jsou vedeni k hlubšímu pochopení funkcí programů, které používají, k tvorbě vlastních jednoduchých aplikací. Získané znalosti jsou nezbytným předpokladem pro počítačovou chemii a molekulové modelování a pro případné navazující studium programování v kompilovaných jazycích (C/C++).
Osnova
 • 1. Klastr WOLF (struktura, pravidla používání, správci)
 • 2. Přihlašování (místní a vzdálené přihlášení, export displeje, změna hesla)
 • 3. Programové vybavení (systémové aplikace, vědeckotechnické aplikace)
 • 4. Textové editory (vi, grafické textové editory)
 • 5. Příkazová řádka (terminály, struktura, historie a automatické dokončování)
 • 6. Souborový systém (struktura, absolutní a relativní cesty, práva, speciální soubory, diskové oddíly)
 • 7. Příkazy (manuálové stránky, přehled příkazů)
 • 8. Procesy (procesy, standardní vstup a výstup, přesměrování, roury)
 • 9. Úvod do skriptování (co je to skriptování, výhody a nevýhody, spouštění skriptů)
 • 10. Skriptování v jazyce Bash (proměnné, základní řídící konstrukce)
 • 11. Skriptování v programu GNUPlot (vykreslování 2D a 3D grafů, interaktivní versus neinteraktivní mód)
 • 12. Skriptování v jazyce AWK (základní konstrukce, jednoduché zpracovávání textových souborů)
 • 13. Použití skriptování při analýze dat (znázornění průběhu výpočtu Gibbsových energií, studentské projekty)
Literatura
 • HAHN, Harley a Peter NORTON. Průvodce UNIXEM od Petera Nortona : Jak komunikovat s UNIXEM, jak UNIX ukládá a zobrazuje informace, používání unixového systému souborů, práce s editorem vi : Peter Norton's Guide to UNIX (Orig.). 1.vyd. Brno: UNIS, 1993. XXIV, 562. info
 • BRANDEJS, Michal. UNIX - Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 340 s. ISBN 8071691704. info
 • PETRLÍK, Lukáš. Jemný úvod do systému UNIX. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1995. 189 s. ISBN 80-85828-28-6. info
Výukové metody
procvičování praktických příkladů, diskuze
Metody hodnocení
Kurz probíhá formou cvičení v počítačové učebně - část je věnována přednášce a část praktickému zkoušení práce s UNIXem a skriptování. Účast je povinná (povolené jsou dvě dopředu omluvené absence). V pruběhu semestru se uskuteční dva testy (2x 10 bodů). Ve zkouškovém období pak zavěrečný test (50 bodů) a samostatné sestavení skriptu (30 bodů). Pro uspěšné zakončení přemětu je zapotřebí získat minimálně 80 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.