C2110 Operační systém UNIX a základy programování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivo Durník (cvičící)
Aliaksei Chareshneu (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základy práce s počítačem (např. MS Windows XX, Word, Excel)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student ovládat základní příkazy operačních systémů Unix a Linux. Bude je schopen spojovat do složitějších konstrukcí pomocí skriptování. Dále bude schopen vytvářet skripty v programovacích jazycích AWK a gnuplot. Jejich kombinací bude schopen analyzovat výstupy ze základních vědecko-technických výpočtů. Nabyté schopnosti jsou nezbytným předpokladem pro počítačovou chemii a molekulové modelování a pro případné navazující studium programování v kompilovaných jazycích (C/C++).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - znát základní příkazy operačních systémů Unix a Linux;
- schopen spojovat příkazy do složitějších konstrukcí pomocí skriptování;
- schopen vytvářet skripty v programovacích jazycích AWK a gnuplot;
- provádět automatizovanou analýzu vysledků vědecko-technických výpočtů;
Osnova
 • 1. Organizace výuky. Zaměření předmětu. Klastr WOLF. Začínáme: místní a vzdálený přístup (ssh, putty)
 • 2. Kerberos. Příkazy (dokumentace). Souborový systém. Vzdálený přístup (scp, VNC)
 • 3. Procesy. Komunikace procesu s okolím. Virtualizace.
 • 4. Linux jako desktopové prostředí. Souborový systém. Textové editory.
 • 5. Programy vs skripty. Základy algoritmizace. Úvod do skriptování v jazyce bash.
 • 6. Skriptování v jazyce bash (proměnné, vstup a výstup).
 • 7. Skriptování v jazyce bash (řídící struktury: podmínky, cykly).
 • 8. Skriptování v jazyce bash (řídící struktury: cykly, hledání chyb, funkce).
 • 9. Skriptování v jazyce gnuplot (jak prezentovat vědecko-technická data, typy terminálů, zobrazení 1D a 2D). Skriptování v jazyce bash (cykly, přesměrování).
 • 10. Procvičování (bash+gnuplot).
 • 11. Skriptování v jazyce awk (základ).
 • 12. Skriptování v jazyce awk (podmínky, řízení běhu, cykly, pole).
 • 13. Procvičování (bash+gnuplot+awk)
 • 14. Komprese dat. Archivace data. Kompilace programů ze zdrojových kódů.
Literatura
 • HAHN, Harley a Peter NORTON. Průvodce UNIXEM od Petera Nortona : Jak komunikovat s UNIXEM, jak UNIX ukládá a zobrazuje informace, používání unixového systému souborů, práce s editorem vi : Peter Norton's Guide to UNIX (Orig.). 1.vyd. Brno: UNIS, 1993. XXIV, 562. info
 • BRANDEJS, Michal. UNIX - Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 340 s. ISBN 8071691704. info
 • PETRLÍK, Lukáš. Jemný úvod do systému UNIX. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1995. 189 s. ISBN 80-85828-28-6. info
Výukové metody
přednášky, procvičování praktických příkladů, diskuze
Metody hodnocení
Účast v cvičení je povinná (povolené jsou dvě dopředu omluvené absence). V pruběhu semestru se uskuteční tři testy (3x 20 bodů) a student vyhotoví algoritmus ve formě vývojového diagramu zadaného úkolu (10 bodů). Ve zkouškovém období pak zavěrečný test (50 bodů) a samostatné sestavení skriptu (30 bodů). Pro uspěšné zakončení přemětu je zapotřebí získat minimálně 110 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C2110