C2160 Programování v jazyce C pro chemiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Tomáš Trnka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Čt 16:00–17:50 C04/118
Předpoklady
Základní zkušenost s operačním systémem UNIX (získaná např. v předmětu C2110).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/21, pouze zareg.: 0/21, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/21
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí programovacího jazyka C. Důraz je kladen především na praktické použití programování v chemických a bioinformatických oborech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: používat základní programátorské konstrukce (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy); implementovat načítání a zápis dat z/do souboru; používat složené datové typy (pole, struktury); vytvářet jednoduché programy v jazyku C řešících problémy z chemie, bioinformatiky a dalších přírodních věd;
Osnova
 • Historie programovacího jazyka C. Editory, vývojová prostředí, kompilátory. Struktura programu v C. Sestavování programů.
 • Základní datové typy, proměnné, konstanty. Přiřazovací a aritmetické operátory.
 • Podmíněný příkaz. Relační a logické operátory. Priorita a pořadí vyhodnocování operátorů.
 • Příkazy cyklu.
 • Pole. Struktury.
 • Ukazatele. Řetězce.
 • Příkazy vstupu a výstupu. Standardní I/O zařízení, vstup a výstup do souboru.
 • Funkce, parametry funkcí, předávání hodnotou a ukazatelem.
 • Direktivy preprocesoru, makra. Funkce standardní knihovny jazyka C.
 • Dymanická alokace paměti, dymanické proměné. Rekurzní volání funkcí.
 • Tvorba programů s grafickým výstupem
 • Specifické problémy při vývoji softwaru pro aplikace v oboru chemie, bioinformatiky a ostatních přírodních věd.
Literatura
 • KAČMÁŘ, Dalibor. Jazyk C. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 185 s. ISBN 8072262955. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998, 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996, 269 s. ISBN 80-85828-21-9. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení u počítačů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého programu řešící vybraný problém z chemie nebo bioinformatiky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/C2160