C2860 Teorie prostředí a preventivní konzervace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Mazík (přednášející)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Určeno pro studenty Chemie konzervování-restaurování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vlivem různých faktorů okolního prostředí (teplota, relativní vlhkost, světlo, polutanty...) na předměty kulturního prostředí vyrobených z různých materiálů. Mimo znalost tohoto působení se studenti také naučí doporučovat vhodné podmínky ve vztahu k jednotlivým materiálům a budou seznámeni s metodami, jak tyto podmínky v praxi nastavovat, monitorovat a udržovat. Pochopení těchto vztahů je nezbytné pro jakoukoliv práci s předměty kulturního dědictví.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vlivem různých faktorů okolního prostředí (teplota, relativní vlhkost, světlo, polutanty...) na předměty kulturního prostředí vyrobených z různých materiálů. Mimo znalost tohoto působení se studenti také naučí doporučovat vhodné podmínky ve vztahu k jednotlivým materiálům a budou seznámeni s metodami, jak tyto podmínky v praxi nastavovat, monitorovat a udržovat. Pochopení těchto vztahů je nezbytné pro jakoukoliv práci s předměty kulturního dědictví.
Osnova
 • 1) ÚVOD DO PREVENTIVNÍ KONZERVACE I - Preventivní konzervace a moderní muzeum. Mezinárodní etické standardy
 • 2) ÚVOD DO PREVENTIVNÍ KONZERVACE II – Legislativní rámec preventivní konzervace. Odborná literatura oboru. Historie preventivní konzervace. Instituce věnující se preventivní konzervaci
 • 3) TEPLOTA A VLHKOST – Účinky teploty a vlhkosti na sbírkové materiály. Metody měření teploty a vlhkosti. Možnosti úpravy a regulace teploty a vlhkosti
 • 4) SVĚTLO – Účinky UV, VIS a IR záření na sbírkové materiály. Metody měření záření. Možnosti úpravy, regulace a eliminace účinků záření
 • 5) POLUTANTY – Účinky externí a interních polutantů na sbírkové materiály. Metody monitorování polutantů. Možnosti regulace a eliminace účinků polutantů
 • 6) BIOLOGICKÉ POŠKOZOVÁNÍ SBÍREK – Poškozování sbírkových materiálů vlivem škůdců. Pest management. Negativní vliv člověka
 • 7) OCHRANA SBÍREK V MUZEU A MIMO NĚJ – Preventivní konzervace při deponování, vystavování, studiu, dokumentaci a transportu muzejních sbírek. Specifika depozitáře a výstavních prostor
 • 8) SPECIFIKA PREVENTIVNÍ KONZERVACE ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ – Specifické problémy preventivní konzervace kovů, skla, keramiky a kamene
 • 9) SPECIFIKA PREVENTIVNÍ KONZERVACE ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ – Specifické problémy preventivní konzervace dřeva, úsně, papíru, textilu, syntetických polymerů a datových nosičů
 • 10) OCHRANA SBÍREK V KRIZOVÝCH SITUACÍCH – Krizový plán a štáb kulturní instituce. Ochrana před požárem, vodou, atmosférickými vlivy. Zásady při ošetřování zasažených sbírek požárem a vodou
 • 11) RISK MANAGEMENT – POLITIKA PREVENTIVNÍ KONZERVACE – Indikátory efektivnosti preventivní konzervace ICCROM. Aplikace managementu rizik na oblast ochrany kulturního dědictví. Současná východiska a možnosti realizace preventivní konzervace
Literatura
  doporučená literatura
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Edited by Petra Štefcová. Vydání druhé. 62 stran. ISBN 8070361298. info
 • KOPECKÁ, Ivana. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Larus press servis, 2002. 109 s. ISBN 80-86234-28-2. info
 • ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 8071853836. info
Výukové metody
Přednáška, exkurze.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:04, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému