C3140 Fyzikální chemie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 02004
Předpoklady
! C4660 Fyzikální chemie
Pravidla programů nestanovují žádná omezení zápisu předmětu. Předpokládá se znalost obecné chemie. Znalost matematiky a fyziky na úrovni úvodních kurzů je prospěšná, ale není nezbytná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Podrobně jsou probrány principy fyzikální chemie z hlediska rovnovážné termodynamiky. Cílem přednášky je vysvětlení konceptů a pojmů, které chemická teorie používá a vytvoření základu kvantitativního popisu chemických systémů v rámci klasické termodynamiky.
Osnova
Literatura
  • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0198792859. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
  • ATKINS, P. W. Fyzikálna chémia. 6. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0192690426. info
  • MOORE, Walter J. Fyzikální chemie [Moore, 1981] : Physical chemistry (Orig.). Translated by Čestmír Černý - Alexandr Schütz. 2. nezměn. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info
  • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Metody hodnocení
Výuka je vedena jako přednáška s možnou diskusí. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky trvá 30 minut. Student odpovídá na 10 otázek volbou ze 4 možností. Může použít učebnice, poznámky a další pomůcky. Individuální hodnocení nepřipouští komunikaci. Ústní část zkoušky obvykle nepřesáhne 15 minut. Student si vylosuje 2 ze zveřejněných otázek a má nejméně 15 minut na písemnou přípravu (bez učebnic, poznámek a dalších pomůcek). Některé otázky jsou označeny jako důležitější a jejich hodnocení má větší váhu. Jiné otázky jsou označeny jako otázky, které přesahují rámec úvodního kurzu. pokud si student takovouto otázku vylosuje, může losovat znovu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cheminfo.chemi.muni.cz/kubacek/FChI/index.htm
Doporučuje se zapsat společně s předmětem C3150 Fyzikální chemie I - seminář.
Zkušební otázky ve formátu MS Word
Zkušební otázky ve formátu HTML

Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Bc.oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání - ukončení kolokvium
Předmět je vyučován každoročně.
tento předmět je obsahem ekvivalentní předmětu C4660 Základy fyzikální chemie v PS.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2004/C3140