C3700 Jakost v analytické laboratoři

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s problematikou chemické metrologie, validace analytických metod, vzorkování a řízení jakosti. Dále se zde studenti naučí provádět kalibrační metody.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat zásady správného měření; kalibrační metody; bude se orientovat v problematice referenčních materiálů; validace analytických metod; vzorkování; regulačních diagramů; vnitřní kontroly laboratoře a mezilaboratorních zkoušek.
Osnova
  • 1. matematické a statistické programy 2. chemická metrologie 3. návaznost chemických měření 4. kalibrace 5. referenční materiály 6. validace analytických metod 7. vzorkování 8. jakost a její řízení 9. regulační diagramy 10. vnitřní kontrola laboratoře, mezilaboratorní zkoušky
Literatura
  • SUCHÁNEK, Miroslav, Zbyněk PLZÁK, Pavel ŠUBRT a Ivan KORUNA. KVALIMETRIE 7. Validace analytických metod. Praha: EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info
Výukové metody
Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, teorie je probírána v přímé spojitosti s praktickými příklady, praktické úlohy jsou řešeny na PC
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemná zkouška, ústní zkouška, samostatné práce ve cvičení. Splnění na 80 %.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2005, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C3700