EN

PřF:C4301 Chemie ŽP I seminář - Informace o předmětu

C4301 Chemie životního prostředí I - Environmentální procesy - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–15:50 A29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen používat základní fyzikálně-chemické vztahy k popisu procesů odehrávajících se v životním prostředí.
Osnova
 • 1. Způsoby vyjadřování koncentrace látky. Stavová rovnice ideálního plynu a její využití, výpočet parciálního tlaku a částicové koncentrace plynné složky.
 • 2. Kinetika nultého a prvního, pseudoprvního a druhého řádu. Poločas a doba života. Výpočty rychlostí chemických a fotochemických reakcí v atmosféře. Využití aproximace stacionárního stavu v atmosferické chemii a fotochemii. Výpočty rychlostních konstant z reálných dat.
 • 3. Chemická rovnováha. Součin rozpustnosti. Rozpouštění plynů ve vodě, Henryho konstanta. Výpočty pH vody v rovnováze s atmosférou.
 • 4. Pohyb látek mezi kompartmenty. Rychlost pohybu látky, tok látky a jejich rychlostní konstanta. Výpočty ustálených koncentrací polutantů v kompartmentu.
 • 5. Tok látky přes fázové rozhraní voda/vzduch. Výpočty koncentrací a dob života těkavé látky ve vodě s chemickou reakcí a výměnou vody.
 • 6. Rozpustnost látky ve vodě, rozdělovací koeficienty látky mezi vodu a různé fáze. Použití inkrementů pro odhad Kow. Výpočty frakcionace těkavé látky mezi různé fáze a celkové rychlosti její přeměny. Fugacita látky a její význam.
 • 7. Adsorpční isotermy. Výpočty parametrů isotermy z reálných dat.
 • 8. Radiační bilance planety, odhad velikosti skleníkového efektu.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHWARZENBACH, René P., Philip M. GSCHWEND a Dieter M. IMBODEN. Environmental organic chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2003. xiii, 1313. ISBN 0471357502. info
Výukové metody
Řešení příkladů, diskuse, řešení domácích úkolů.
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je vázáno na vyřešení zadaných domácích úkolů a zisk min. 50 % bodů ze závěrečného zápočtového testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C4301