C6000 Samostatný projekt z chemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( C6013 Bakalářská práce , C8001 Diplomová práce II , C8890 Diplomová práce II (UC) , CA001 Diplomová práce IV , CA400 Diplomová práce IV (UC) ) && SOUHLAS
Teoretické a praktické znalosti chemie potřebné pro řešení konkrétního úkolu daného projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: předmět lze zapsat jen po dohodě s vybraným učitelem Ústavu chemie

předmět nelze zapsat současně s Bakalářskou nebo Diplomovou prací

Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta se základními aspekty vědecké práce formou samostatného výzkumného projektu na pracovišti školitele. Předmět je též vhodný jako seznámení s možnou tematikou budoucí bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou a integrovat teoretické znalosti do experimentální práce.
Osnova
  • Individuální konzultace během zpracování projektu.
Literatura
  • Literatura dle doporučení vedoucího projektu (Literature according to the recommendation of the project supervisor)
Výukové metody
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je shrnutí výsledků ve formě písemné zprávy nebo prezentace na odborném setkání.
Informace učitele
Předmět lze zapsat pouze po dohodě s vedoucím projektu (vybraným učitelem Ústavu chemie). Při žádosti o výjimku uveďte, se kterým z učitelů jste se dohodli na spolupráci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
dle oboru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C6000