EN

PřF:C6151 Fotografická chemie-cvič. - Informace o předmětu

C6151 Fotografická chemie a fotografické techniky-cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A10-316
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
C6151/C6151_01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
C6151/C6151_02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( C6150 Fotografická chemie )
Současné absolvování předmětu C6150 Fotografická chemie a fotografické techniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Určeno pro studenty oboru Chemie konzervování-restaurování.
Studenti se v první části cvičení prakticky seznámí s technikami pro výrobu klasických černobílých fotografií a technikami fotografování předmětů s využitím digitální fotografie.
Druhá část kurzu je věnována zpracování a úpravám digitální fotografie.
Výstupy z učení
Studenti se v první části cvičení prakticky seznámí s technikami pro výrobu klasických černobílých fotografií a technikami fotografování předmětů s využitím digitální fotografie.
Druhá část kurzu je věnována zpracování a úpravám digitální fotografie.
Osnova
 • 1) Základy fotografování. Vliv expozičních parametrů
 • 2) Získání praktických dovedností při práci v temné komoře (vyvolávání, ustalování, tónování, zeslabovaní a zesilování obrazu)
 • 3) Digitální fotografie - mikrofotografie
 • 4) Digitální fotografie - makrofotografie
 • 5) Digitální fotografie - blesky a studiové záblesky
 • 6) Digitální fotografie - fotografování objektů pro účely fotodokumentace
 • 7) Digitální fotografie - využití výpočetní techniky při úpravách digitálního obrazu za použití vhodného softwaru.
Literatura
 • TAUSK, Petr. Praktická fotografie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1973. 382 s. info
Výukové metody
praktický kurs fotografie, klasická a digitální.
Metody hodnocení
Zápočet - zhotovení fotografií, předložení úprav digitálního obrazu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C6151