C6490 Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
1 týden. 5 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Dr. Milan Váňa (cvičící), prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Milan Sáňka, Dr. (cvičící)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- charakterizovat činnost observatoře ČHMÚ a popsat její měřící vybavení
- provést hydrobiologický odběr a rozeznat základní typy organismů
- provést odběr půdní bioty a rozeznat základní typy organismů
- popsat půdní profil a interpretovat pedologickou sondu
- provést fytocenologický snímek a identifikovat základní druhy rostlin
- diskutovat o různých aspektech terénních metod
Osnova
 • 1. den dopoledne: příjezd, ubytování, seznámení s obsahem cvičení
 • 1. den odpoledne: Úvod: chod observatoře a metody monitoringu kvality životního prostředí
 • 2. - 5. den: tématicky zaměřené části "Půda, voda, ovzduší", během nichž se studenti v půldenních blocích seznámí s následujícími tématy:
 • Půda:
 • a) pedologický průzkum a odběry půd
 • b) oživení půd a odběr půdní bioty, určování půdních bezobratlých
 • c) fytocenologický snímek a bioinikace pomocí rostlin
 • Voda:
 • a) odběr a určování vodních živočichů
 • b) odběr vzorků tekoucích a stojatých vod
 • c) odběr sedimentů
 • d) odběr a určování řas a sinic
 • Ovzduší:
 • a) odběry ovzduší - aktivní i pasivní
 • b) sledované parametry kvality ovzduší
Literatura
 • VÁŇA, M., I. HOLOUBEK, A. PACL, J. PEKÁREK, V. SMRČKOVÁ, P. MACHÁLEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, V. ADAMEC, M. JANOUCH, J. HONZÁK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK, D. FOTTOVÁ, J. HRUŠKA, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice Observatory. Praha: ČHMÚ Praha, 2001. 189 s. ISBN 80-85813-88-2. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, M. VÁŇA, A. PACL, J. PEKÁREK a V. SMRČKOVÁ. Regional background monitoring of persistent, bioaccumulative and toxic compounds in Central Europe - I:Overview of 12 years of TOCOEN project. Meteorologický časopis. Praha, 2001, roč. 4, č. 2, s. 3-18. ISSN 1335-339X. info
Výukové metody
Týdenní stáž na observatoři ČHMÚ Košetice. Celodenní cvičení v terénu s hostujícími odborníky. Samostatná práce na zadaných úkolech. Tvorba závěrečných protokolů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro zápočet je přítomnost na terénním cvičení, aktivní přístup a vypracování protokolů
Informace učitele
Bližší organizační informace budou upřesněny cvičícími před realizací cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.