C6490 Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
1 týden. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (cvičící)
Ing. Milan Sáňka, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- charakterizovat činnost observatoře ČHMÚ a popsat její měřící vybavení
- provést hydrobiologický odběr a rozeznat základní typy organismů
- provést odběr půdní bioty a rozeznat základní typy organismů
- popsat půdní profil a interpretovat pedologickou sondu
- provést fytocenologický snímek a identifikovat základní druhy rostlin
- diskutovat o různých aspektech terénních metod
Osnova
  • 1. den: příjezd, ubytování, seznámení s obsahem cvičení
  • 2. - x. den: tématicky zaměřené bloky, během nichž se studenti seznámí s následujícími tématy:
  • a) pedologický průzkum b) určování rostlin c) určování vodních živočichů d) určování půdních živočichů e) chodem observatoře a metodami monitoringu kvality životního prostředí
Literatura
  • VÁŇA, M., I. HOLOUBEK, A. PACL, J. PEKÁREK, V. SMRČKOVÁ, P. MACHÁLEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, V. ADAMEC, M. JANOUCH, J. HONZÁK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK, D. FOTTOVÁ, J. HRUŠKA, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice Observatory. Praha: ČHMÚ Praha, 2001. 189 s. ISBN 80-85813-88-2. info
  • HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, M. VÁŇA, A. PACL, J. PEKÁREK a V. SMRČKOVÁ. Regional background monitoring of persistent, bioaccumulative and toxic compounds in Central Europe - I:Overview of 12 years of TOCOEN project. Meteorologický časopis. Praha, 2001, roč. 4, č. 2, s. 3-18. ISSN 1335-339X. info
Výukové metody
Týdenní stáž na observatoři ČHMÚ Košetice. Celodenní cvičení v terénu s hostujícími odborníky. Samostatná práce na zadaných úkolech. Tvorba závěrečných protokolů.
Metody hodnocení
Podmínkou pro zápočet je přítomnost na terénním cvičení, aktivní přístup a vypracování protokolů
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
Bližší organizační informace budou upřesněny cvičícími před realizací cvičení. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., tel: 549 494 267
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.