C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Marek (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem cvičení je seznámit posluchače s ověřenými užívanými metodami ošetření keramických a skleněných předmětů, podobně s kamennými artefakty. Vyzkouší si základní metody a demonstračními ukázkami budou seznámeni s některými speciálními. V úvodu každého cvičeni budou podrobněji seznámeni s hledisky, které ovlivňují výběr metody, působením jednotlivých prostředků a vlastnostmi použitých materiálů. Následně navrhnou v souladu se zásadami a principy etického kodexu konzervátorské a restaurátorské práce a provedou potřebné operace, které zaznamenají ve zprávě o zpracování předmětu, včetně obrazové dokumentace.
Osnova
 • l:Čištění keramiky - průzkum předmětu, mechanické a chemické čištění
 • 2:Čištění skla. Čistění sádry.
 • 3:Lepení keramiky. Formičky na doplňky.
 • 4:Lepení skla. Doplňování keramiky.
 • 5:Doplňování skla. Zpevňování keramiky a skla.
 • 6:Čištění a konzervace mineralogických vzorků pro sbírkové účely.
 • 7:Konzervování historického kamenného architektonického prvku z opuky.
 • 8:Konzervování a částečné restaurování historického kamenného prvku z pískovce.
 • 9:Restaurování architektonického prvku z mramoru za použití umělého kamene.
 • 10:Použití plazmové tužky na úpravy povrchů různých materiálů.
 • 11:Použití nízkotlakého vodíkového plazmatu k redukci koroze u kovových předmětů.
Literatura
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
Výukové metody
praktické laboratorní cvičení, cvičení v terénu
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/C6920

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 04:37, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému