C6920 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Marek (cvičící)
Mgr. David Pavliňák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Pospíšilová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
pro studenty oboru Chemie konzervování-restaurování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem cvičení je seznámit posluchače s ověřenými metodami průzkumu a ošetření keramických a skleněných předmětů a kamenných artefaktů. V úvodu každého cvičeni budou studenti podrobně seznámeni s hledisky, které ovlivňují výběr metody, působením jednotlivých prostředků a vlastnostmi použitých materiálů. Veškeré práce jsou zpracovávány do řádné dokumentace. V rámci exkurzí budou studenti seznámeni i s pokročilými technikami ošetření (plasma) předmětů vyrobených z anorganických materiálů.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí praktické postupy konzervace předmětů vyrobených z anorganických materiálů jako jsou keramika, kámen a sklo. V rámci exkurzí se seznámí s pokročilými technikami ošetření těchto materiálů.
Osnova
 • l) Konzervace a restaurování keramiky - průzkum předmětu, čištění, konsolidace, lepení, doplňování, retuše
 • 2) Konzervace a restaurování kamene - průzkum předmětu, čištění, konsolidace, lepení, doplňování, retuše
 • 3) Konzervace skla - průzkum předmětu, čištění, lepení
 • 4) Tvorba kombinované formy ze sádry a lukoprenu
 • 5) Tvorba sádrového odlitku a výdusku z umělého kamene. Barvení povrchu a barvení ve hmotě
 • 6) Instrumentální analytické metody v analýze pigmentů
 • 7) Čištění a konzervace mineralogických vzorků pro sbírkové účely
 • 8) Použití plazmové tužky na úpravy povrchů různých materiálů
 • 9) Použití nízkotlakého vodíkového plazmatu k redukci koroze u kovových předmětů
Literatura
 • návody k provedení úloh dodané učitelem
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
Výukové metody
praktické laboratorní cvičení, cvičení v terénu, exkurze
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (výrobky, zprávy, závěrečný test)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C6920

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:03, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému