C6950 Chemická exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
1 týden. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Exkurze do podniků s chemickou výrobou v České republice.
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni s reálnou výrobou běžných chemických látek a směsí;
Po absolvování exkurze si udělají představu o postupech a zařízeních, se kterými se teoreticky setkali v rámci předmětu Technologie chemických výrob;
Studenti navštíví místa jejich možného budoucího uplatnění ať už se jedná o výrobní praxi nebo administrativu a získají představu o umístění absolventů s chemickým zaměřením v praxi;
Studenti získají představu o problémech, které obnáší převedení syntézy sloučenin z laboratorního měřítka do praxe, ať už se jedná o problematiku bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd.
Osnova
  • Návštěva celkem 10 podniků se zaměřením na organickou, anorganickou a biochemickou výrobu.
Literatura
    doporučená literatura
  • HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005. 180 s. ISBN 80-7080-588-9. URL info
  • HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. 180 s. ISBN 8070805889. info
Výukové metody
Exkurze v zařízeních mimo Masarykovu univerzitu.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.