EN

PřF:C7186 Molekulární psychiatrie - Informace o předmětu

C7186 Molekulární psychiatrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alice Hálová (pomocník)
Mgr. Marie Jandová (náhr. zkoušející)
Mgr. Jan Vysloužil (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 18:00–19:50 A11/306
Předpoklady
absolvování předmětu Neurobiologie C7185
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl shrnout poznatky o molekulárních příčinách psychických poruch. Přednášky jsou specializovány na jednotlivé psychické poruchy a jejich molekulární příčiny a patogenezi.
Výstupy z učení
Student bude umět vysvětlit příznaky a patogenezi schizofrenie, Alzheimerovy choroby, úzkostných poruch, afektivních poruch, závislostí.
Osnova
  • 1. Pojem molekulární psychiatrie, metody studia 2. Alzheimerova choroba, historie, Alois Alzheimer, rizikové faktory, diagnostika, klinické příznaky, léčba, farmakologie používaných léčiv, dědičnost, výsledky asociačních studií, hypotézy, patogeneze a molekulární podstata 3. Schizofrenie, historie, diagnostika, simplexní, paranoidní, hebefrenní a katatonií schizofrenie, klinické příznaky, léčba, farmakologie používaných léčiv, dědičnost, výsledky asociačních studií, hypotézy vzniku, patogeneze a molekulární podstata 4. Návykové poruchy, diagnostika, klinické příznaky, alkoholizmus, patologické hráčství, drogová závislost, typy drog a jejich rozdělení podle účinku, léčba, dědičnost, výsledky asociačních studií, patogeneze a molekulární podstata 5. Afektivní poruchy, diagnostika, manická epizoda, depresivní epizoda, bipolární porucha, klinické příznaky, léčba, farmakologie používaných léčiv, dědičnost, výsledky asociačních studií, patogeneze a molekulární podstata 6. Hyperkinetická porucha (ADHD), diagnostika, klinické příznaky, léčba, farmakologie používaných léčiv, dědičnost, výsledky asociačních studií, patogeneze a molekulární podstata 7. Neurotické poruchy, diagnostika, obsedantně-kompulzivní porucha, Tourettův syndrom, úzkostná porucha , klinické příznaky, léčba, dědičnost, výsledky asociačních studií, patogeneze a molekulární podstata 8. Pohlavní diferenciace mozku, testosteron, estrogeny, maskulinizace mozku, protektivní hypotéza, alfa-fetoprotein, transsexualita, homosexualita, dědičnost, Schwaabův výzkum.
Výukové metody
Přednáška s PowerPoint prezentací.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C7186