C7300 Metody chemického výzkumu - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (cvičící), Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (zástupce)
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 7:00–12:50 Kontaktujte učitele
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
C7300/ANAL: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Novotný
C7300/ANBI_BIOCH_BIOM: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Janiczek
C7300/ANOR_MATR: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Toužín
C7300/ORGA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kubáček
Předpoklady
Doporučeno: C5060 Metody chemického výzkumu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: předmět není možné zapsat v bakalářském programu; v pětiletém magisterském programu je možné předmět zapsat nejdříve ve 4. ročníku
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu se studenti formou laboratorního cvičení seznámí s praktickými aspekty a základními aplikacemi metod uvedených v osnově předmětu.
Osnova
 • Metody:

  Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací.
 • Kapalinová chromatografie.
 • Izotachoforetické stanovení dikarboxylových kyselin.
 • Elektroforéza na polyakrylamidových gelech
 • Plynová chromatografie.
 • EPR spektroskopie.
 • Elektrochemické metody.
 • Atomová emisní spektrometrie.
 • Rentgenová difrakce.
 • Infračervená spektroskopie v MIR a NIR oblastech.
 • Hmotnostní spektrometrie.
 • NMR spektroskopie.
 • Termická analýza.
 • Vliv prostředí na fluorescenční spektra látek.
Literatura
Výukové metody
Individuálně vedené laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Je třeba absolvovat 12 úloh dle rozpisu.
Podrobnosti na http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
Ukončení zápočtem na základě účasti a zpracování protokolů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
Aktuální informace jsou na shora uvedené webové stránce předmětu.
Absolvování jednotlivých úloh je průběžně vedeno v poznámkových blocích předmětu v IS MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Učitelé předmětu se obrací na studenty, kteří uvažují o zápisu C7300, se zdvořilou žádostí, aby se rozhodli a zapsali nejpozději do začátku výuky v PS; pozdější zápisy mohou značně komplikovat organizaci předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2009/C7300