C8995 Týmová práce, komunikace a řízení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ludmila Dudášová (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (přednášející)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 42/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/20
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozvoj obecně uplatnitelných sociokulturních a manažerských dovedností potřebných (nejen)pro manažerskou praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Identifikovat složky neverbální a verbální komunikace - Rozpoznat emoční projevy lidí - Popsat chyby ve vnímání a jak jim předcházet - Vytvořit samostatnou prezentaci a profesionálně prezentovat informace - Poskytovat zpětnou vazbu potencionálním podřízeným - Zvládat konfliktní a náročné situace - Popsat dynamiku a fáze vznikajícího týmu a důležitost jednotlivých rolí pro tým - Praktikovat techniky zvládání stresu - Efektivně plánovat a vést poradu
Osnova
  • Tematické okruhy kurzu: 1. Sebepoznávání a poznávání druhých 2. Mezilidská komunikace 3. Skupinová dynamika 4. Motivace 5. Řízení a sebeřízení 6. Praktické manažerské dovednosti Podrobněji viz interaktivní osnova ve studijních materiálech.
Výukové metody
Skupinová práce, případové studie, modelové situace, hraní rolí, skupinová diskuse, prezentace, skupinové projekty, studium literatury
Metody hodnocení
Zápočet ve formě písemného testu (3 otázky, 30 minut), výklad a prezentace tématu na semináři
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve čtyřhodinovém bloku pouze v sudých týdnech semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C8995