EN

PřF:C8995 Týmová práce,komunikace,řízení - Informace o předmětu

C8995 Týmová práce, komunikace a řízení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ludmila Kašpárková (cvičící)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. každé sudé pondělí 16:00–19:50 Z6,02006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozvoj obecně uplatnitelných sociokulturních a manažerských dovedností potřebných pro manažerskou praxi, event. praxi učitelů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Identifikovat složky neverbální a verbální komunikace, kombinovat vhodné využití obou složek v praxi
- Popsat percepční zkreslení a vysvětlit možné strategie, jak chybám ve vnímání předcházet
- Vytvořit samostatnou prezentaci a profesionálně prezentovat na odborné či neodborné téma
- Poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a také ji asertivně přijímat
- Popsat základní teorie motivace a vysvětlit jejich využití v běžném životě i v konkrétní oblasti práce
- Zvládat konfliktní a náročné situace, praktikovat zralé strategie zvládání stresu
- Popsat důležitost jednotlivých rolí pro tým, uvažovat o týmové práci v širším kontextu, aplikovat znalost dynamiky a fází vznikajícího týmu v praxi
- Efektivně plánovat a vést porady
- Připravit se na výběrový rozhovor
Literatura
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí : zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 342 s. ISBN 9788072611560. info
 • KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 9788024726526. info
 • LEWIS, David. Tajná řeč těla. Translated by Jiří Rezek. Praha: Bondy, 2010. 255 s. ISBN 9788090447172. info
 • URY, William. Jak překonat nesouhlas : zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. Translated by Aleš Lisa. 5. vyd. Praha: Management Press, 2008. 129 s. ISBN 9788072611928. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Jak řešit konflikty : 27 pravidel pro efektivní vyjednávání. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 127 s. ISBN 8024715910. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika: Vážnost mluveného slova. 2. aktualizované. Praha: Grada Publishing a. s., 2010. 231 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3031-8. info
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery : manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 306 s. ISBN 9788072612017. info
 • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 133 s. ISBN 9788024723136. info
Výukové metody
Skupinová práce, případové studie, modelové situace, hraní rolí, skupinová diskuse, prezentace, skupinové projekty, studium literatury
Metody hodnocení
Aktivní účast v předmětu, samostatná prezentace (10 min.), seminární práce (sebereflexe), zápočet ve formě písemného testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka bude probíhat v liché týdny ve čtyřhodinovém bloku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C8995