C9531 Strukturní biochemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Filip Melicher (cvičící)
Mgr. Jitka Plucarová (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( c9530 Strukturní biochemie )
Cvičení je určeno studentům navštěvujícím přednášku C9530 (strukturní biochemie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je poskytnout možnost prakticky procvičit znalosti získané v přednášce C9530 (strukturní biochemie) a připravit studenty na zkoušku kurzu C9530.
Výstupy z učení
Studenti navštěvující kurz budou schopni: -analyzovat molekulové struktury;
-řešit úkoly zadávané jako reálné příklady z laboratorní praxe;
-kombinovat výsledky různých druhů analýz pro získání komplexního řešení;
Osnova
  • 1. Určení torzních úhlů, práce s modelem proteinů. 2. Práce s modelem nukleových kyselin, určení pseudorotace. 3. Sekvenace nukleových kyselin, navrhování místně řízené mutageneze. 4. Sekvenace peptidů hmotnostní spektrometrií. 5. Interpretace IR a CD spekter proteinů. 6. Rtg. difrakce - rozlišení, fázový problém a upřesňování. 7. Přiřazení NMR spekter sekvenci proteinu a nukleové kyseliny.
Literatura
  • LESK, Arthur M. Introduction to protein architecture : the structural biology of proteins. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 347. ISBN 0198504748. info
  • CAVANAGH, John. Protein NMR spectroscopy : principles and practice. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xxv, 885. ISBN 9780121644918. info
Výukové metody
V průběhu semestru jsou zadávány praktické úkoly. Po detailní analýze vzorového řešení prokazují studenti schopnost samostatného řešení úkolů formou testů. V roce 2020 proběhne interaktivní formou v reálném čase on-line.
Metody hodnocení
K zápočtu je požadovaná úspěšnost alespoň 60 % v každém testu (neúspěšné testy je nutno opakovat). V případě neúčasti je nutno vyřešit test v náhradním termínu. Obsahem testů budou úlohy zadávané během zkoušky z předmětu C9530, úspěšné řešení testů bude u zkoušky z předmětu C9530 zohledněno.
Informace učitele
http://www.ncbr.chemi.muni.cz/~lzidek/C9531/practice/C9531.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C9531