C9531 Strukturní biochemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Martin Černý (cvičící)
Mgr. Tomáš Brom (cvičící)
Mgr. Norbert Gašparik (cvičící)
Mgr. Alena Hofrová (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( c9530 Strukturní biochemie )
Cvičení je určeno studentům navštěvujícím přednášku C9530 (strukturní biochemie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je poskytnout možnost prakticky procvičit znalosti získané v přednášce C9530 (strukturní biochemie) a připravit studenty na zkoušku kurzu C9530.
Výstupy z učení
Studenti navštěvující kurz budou schopni: -analyzovat molekulové struktury;
-řešit úkoly zadávané jako reálné příklady z laboratorní praxe;
-kombinovat výsledky různých druhů analýz pro získání komplexního řešení;
Osnova
  • 1. Určení torzních úhlů, práce s modelem proteinů. 2. Práce s modelem nukleových kyselin, určení pseudorotace. 3. Sekvenace nukleových kyselin, navrhování místně řízené mutageneze. 4. Sekvenace peptidů hmotnostní spektrometrií. 5. Interpretace IR a CD spekter proteinů. 6. Rtg. difrakce - rozlišení, fázový problém a upřesňování. 7. Přiřazení NMR spekter sekvenci proteinu a nukleové kyseliny.
Literatura
  • LESK, Arthur M. Introduction to protein architecture : the structural biology of proteins. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 347. ISBN 0198504748. info
  • CAVANAGH, John. Protein NMR spectroscopy : principles and practice. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2007. xxv, 885. ISBN 9780121644918. info
Výukové metody
V průběhu semestru jsou zadávány praktické úkoly. Po detailní analýze vzorového řešení prokazují studenti schopnost samostatného řešení úkolů formou testů.
Metody hodnocení
K zápočtu je požadovaná úspěšnost alespoň 60 % v každém testu (neúspěšné testy je nutno opakovat). V případě neúčasti je nutno vyřešit test v náhradním termínu. Obsahem testů budou úlohy zadávané během zkoušky z předmětu C9530, úspěšné řešení testů bude u zkoušky z předmětu C9530 zohledněno.
Informace učitele
http://www.ncbr.chemi.muni.cz/~lzidek/C9531/practice/C9531.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C9531