CC060 Seminář NCBR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat and procvičit schopnost prezentace výsledků formou přednášky, aktivně se účastnit (diskusí, otázkami) přednášených presentací a kriticky zhodnotit jejich obsah a formu.
Výstupy z učení
Student bude schopen
1. analyzovat a utřídit získané výsledky pro veřejnou prezentaci.
2. navrhnout osnovu přednášky.
3. použít příslušný software pro přípravu promítané prezentace.
4. prezentovat výsledky formou přednášky.
5. zapojit se do diskuse.
6. kriticky zhodnotit obsah a formu přednášky.
Výukové metody
Prezentace (vybraní studenti)
Vyplnění hodnotících formulářů (všichni studenti !)
Metody hodnocení
Prezentace (vybraní studenti)
Vyplnění hodnotících formulářů (všichni studenti !)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://physics.muni.cz/biophys/seminars.shtml
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
předmět pro doktorský studijní program Chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/CC060