CG060 Diplomová práce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Teoretické a praktické znalosti genomiky a proteomiky potřebné pro řešení konkrétního úkolu dané diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na řešení problémů v rámci balíků témata vypsaných učiteli Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústavu experimentální biologie a Ústavu biochemie zvládnout základy vědecké práce v oboru genomika a proteomika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen základů vědecké práce v oboru genomika a proteomika.
Osnova
  • Využití zvládnutých metod k experimentálnímu řešení zadaného problému a průběžné vyhodnocování výsledků, individuální konzultace s vedoucím práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Samostatná práce pod vedením školitele, studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, osobní konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v plnění povinností spojených s vypracováním diplomové prace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/CG060