E0330 Správná laboratorní praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Základní znalosti z oblastí analytické chemie a analytických biologických disciplin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GLP, příslušnými normami, organizací laboratoří a procesy akreditace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni: ;
- porozumět principům GLP a nutnosti jejich dodržování pro zajištění kvality analytických výsledků.;
- pracovat s příslušnými normami.;
- diskutovat organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti. ;
- objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod ;
- vysvětlit provozní charakteristiky metod a hodnocením výsledků analýz. ;
- realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů;
- navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán s důrazem na vzorkování složek životního prostředí.;
- chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi (testování bezpečnosti látek pro člověka a prostředí, mikrobiologie, laboratorní zvířata, léčiva, GMO atd.).
Osnova
  • I. Principy a cíle GLP. Vývoj, legislativa, zabezpečování a řízení jakosti. II. Základní opatření.Organizace laboratoře a podmínky činnosti. III. Akreditace zkušebních laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025, terminologie. IV. Zkoušení způsobilosti laboratoří. Metodika. V. Validace a testování. Validace zařízení, metody, analytického systému a dat. VI. Validace analytických metod. VII. Stanovení provozních charakteristik analytické metody. Dokumentace analytické metody. VIII. Hodnocení výsledků ve vztahu k limitním hodnotám. Regulační diagramy. IX. Zásady správného odběru vzorků. Homogenní a heterogenní objekty - randomizované a segregované. Chyby vzorkování a vzorkovací plán. X. Základní techniky odběru vzorků. Test homogenity. Odběr z nehomogenních objektů. Zajištění náhodnosti odběru vzorků. Systematické vzorkování nehomogenních materiálů. XI. Návrh a vyhodnocení vzorkovacího plánu. Vyhodnocení shodnosti a správnosti vzorkování. Dokumentace vzorkování. XII. Vzorkování pro analýzu složek životního prostředí.
Literatura
  • CROSBY, N. T. a F. E. PRICHARD. Quality in the Analytical Laboratory. Chichester: J. Wiley, 1995. Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0 471 95470 5. info
  • MESTEK, O. a L. NONDEK. Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí. Praha: Eurachem - ČR, 1995. Kvalimetrie, 4. ISBN 80-901868-0-7. info
Výukové metody
přednášky (týdenní cyklus)
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni v písemném testu (30 otevřených otázek, 50% úspěšnost je vyžadována jako minimum pro další hodnocení konkrétní známky 15-30 bodů - známkování E-A).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.