E0401 Advances in Environmental Health Sciences

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 9:00–10:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Pokročilý seminář pro studenty DSP Životní prostředí a zdraví - předpokladem pro účast jsou znalosti ekotoxikologie a enviromentální chemie v rozsahu Mgr. studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cíle semináře je systematické rozšířování znalostí a zkušeností studentů o širší souvislosti jejich doktorského studia. Nad rámec řešení výzkumných doktorských projektů jsou studentům představeny problematiky praktických aplikací ekotoxikologie (hodnocení odpadů, zákonné požadavky apod.), geologie a geochemie, environmentální chemie, informatiky a modelování, hodnocení rizik. Seminář studenty naučí kombinovat nové poznatky, srovnávat je a diskutovat s vlastními výsledky. Program je založen na přednáškách interních i externích odborníků, vlastních prezentacích PhD studentů a řízených diskuzích k vybraným problémům.
Osnova
  • Přednášky zvaných externích odborníků (např. průmyslová praxe, hydrometeorologický ústav, krajské úřady)
  • Přehledové přednášky interních odborníků sumarizující vybrané oblasti výzkumu (půdní ekotoxikologie, ekotoxicita sinic, endokrinní disrupce, monitoring POPs, hodnocení rizik, GIS a datová modelování)
  • Získávání dalších zkušeností s prezentacemi a diskuze vlastních výsledků PhD studentů v angličtině
  • Řízené diskuze k vybraným problémům (např. biochemické markery, hodnocení komplexních kontaminovaných vzorků a matric životního prostředí, experimentální design atd.)
Literatura
Výukové metody
Přednášky zvaných odborníků a členů Centra RECETOX, diskuse
Metody hodnocení
semináře týdně, samostatné prezentace a diskuze výsledků, aktivní účast

docházka je povinná, max. 3 neomluvené absence
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://www.recetox.muni.cz/student/seminare/recetox-seminar-series#seminar_RCX
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.