E1250 Environmentální případové studie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/3/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kukučka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–15:50 A29/252-RCX1
Předpoklady
V rámci předmětu skupiny studentů (2-4) zpracují případové studie v oblasti hodnocení stavu životního prostředí a analýzy rizik. Vyžadovány jsou znalosti v oblasti analytické chemie životního prostředí, metod vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí, a analýza rizik. Nezbytné jsou také základní znalosti o chemických látkách v prostředí a jejich osudu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést případovou studii na vybrané téma v oblasti hodnocení stavu životního prostředí. Studenti případové studie zpracují v menších skupinách (2-4), vytvoří si hypotézu a plán jak ji ověřit ve formě studie. Studii pak samostatně provedou (odběry vzorků, počty vzorků, QA/QC, analýza vzorků, analýza výsledků, zhodnocení a posouzení výsledků) a vyhodnotí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - pracovat v týmu a podílet se na organizaci jeho práce - naplánovat a provést studii pro zhodnocení stavu životního prostředí (vzorkovací plán, zajištění potřebného materiálu pro vzorkování a analýzu, odběry vzorků, chemická nebo toxikologická analýza, opatření pro zajištění kvality dat, interpretace výsledků) - provést zhodnocení stavu životního prostředí - provést analýzu možných rizik plynoucích ze zjištěného stavu - navrhnout případná nápravná opatření - prezentovat výsledky
Osnova
  • 1) Úvodní blok přednášek (posuzování stavu prostředí, úvod do problematiky plánování, vzorkování, analýza rizik, legislativa) 2) Ukázkové případové studie 3) Představení témat případových studií (každá studie má svého konzultanta z řad vyučujících) 4) Samostatná práce studentů – plán studie, příprava vzorkování, laboratorní analytické stanovení, vyhodnocení výsledků, vyhodnocení získaných dat 5) Prezentace výsledků a obhajoba před odborným publikem (kolegové studenti, učitele a vědci)
Literatura
  • viz pozn učitele
Výukové metody
Výuka je realizována formou úvodní série přednášek a následného rozdělení studentů do malých skupin (ideálně 2, maximálně 4 studenti). Poté jsou představená témata jednotlivých případů a cvičení se závěrečnou prezentací výsledků. Důraz je kladen na osvojení praktických dovedností v oblasti posuzování stavu životního prostředí. Ukončení bude realizováno formou prezentace/obhajoby práce před odborným publikem (kolegové studenti, učitelé a vědci).
Metody hodnocení
Hodnocení je založeno na posouzení závěrečné studie učiteli předmětu a na společném hodnocení (peer-review) její prezentace/obhajoby odbornou komisí (složenou z učitelů předmětu a ostatních studentůch, kteří si předmět zapsali).
Informace učitele
Literatura: Environmental Forensics, Robert D, Morrison, CRC press, ISBN 9780849320583, Environmental Forensics for Persistent Organic Pollutants, edited by Gwen O’Sullivan and Court Sandau, Elsevier, Amsterdam, 2014, Pages 391-407, ISBN 9780444594242, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59424-2.00023-2. Environmental Forensics Editors: R E Hester, R M Harrison, ISBN 978-0-85404-957-8, http://dx.doi.org/10.1039/9781847558343 (dostupné online)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.