F2070 Elektřina a magnetismus

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 F2,02012
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2070/01: Po 16:00–17:50 F1,01014, D. Kováčik
F2070/02: Út 17:00–18:50 F1,01014, M. Čermák
F2070/03: Čt 16:00–17:50 F1,01014, M. Čermák
Předpoklady
Předpokládá se znalost vektorového počtu, diferenciálního a integrálního počtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je pochopení základních pojmů z elektřiny a magnetismu. Kurz patří k základním kurzům fyziky a je určen pro studenty prvních ročníků studia.
Osnova
 • Elektrický náboj.
 • Intenzita a potenciál elektrického pole. Gaussův zákon.
 • Poissonova rovnice.
 • Elektrické pole kolem vodičů. Kapacita a kondenzátory.
 • Dielektrika. Tenzor polarizace.
 • Elektrostatický okrajový problém.
 • Elektrická vodivost a Ohmův zákon.
 • Kirchhofovy zákony a řešení jednoduchého elektrického obvodu.
 • Pásový model pevných látek.
 • Vodivost pevných látek. Elektrolýza.
 • Vodivost plynů. Emise elektronů.
 • Definice magnetického pole.
 • Lorentzova síla. Ampérův zákon. Biot-Savartův zákon.
 • Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů.
 • Magnetický okrajový problém.
 • Magnetické obvody. Prvky elektrických obvodů. Rezonační obvody.
 • Oscilace v RLC obvodu. Transformátory.
 • Maxwellovy rovnice.
 • Elektromagnetické vlny.
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 3, Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Academia, 2002. 632 s. ISBN 8020010041. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
písemné testy,závěrečný písemný test, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.