F2070 Elektřina a magnetismus

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Vohánka, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 F2,02012
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2070/01: St 9:00–10:50 F3,03015, J. Čech
F2070/02: St 15:00–16:50 Fs1,01017, J. Vohánka
Předpoklady
! F2050 Elektřina a magnetismus
Předpokládá se znalost vektorového počtu, diferenciálního a integrálního počtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je pochopení základních pojmů z elektřiny a magnetismu. Kurz patří k základním kurzům fyziky a je určen pro studenty prvních ročníků studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen porozumět základním jevům elektřiny a magnetizmu a teoretické znalosti aplikovat v praktických situacích.
Osnova
 • Elektrický náboj.
 • Intenzita a potenciál elektrického pole. Gaussův zákon.
 • Poissonova rovnice.
 • Elektrické pole kolem vodičů. Kapacita a kondenzátory.
 • Dielektrika. Tenzor polarizace.
 • Elektrostatický okrajový problém.
 • Elektrická vodivost a Ohmův zákon.
 • Kirchhofovy zákony a řešení jednoduchého elektrického obvodu.
 • Pásový model pevných látek.
 • Vodivost pevných látek. Elektrolýza.
 • Vodivost plynů. Emise elektronů.
 • Definice magnetického pole.
 • Lorentzova síla. Ampérův zákon. Biot-Savartův zákon.
 • Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů.
 • Magnetický okrajový problém.
 • Magnetické obvody. Prvky elektrických obvodů. Rezonační obvody.
 • Oscilace v RLC obvodu. Transformátory.
 • Maxwellovy rovnice.
 • Elektromagnetické vlny.
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 3, Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • SEDLÁK, Bedřich a Ivan ŠTOLL. Elektřina a magnetismus. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Academia, 2002. 632 s. ISBN 8020010041. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Student je připuštěn ke zkoušce pakliže obdrží alespoň 50% bodů z průbězných zápočtových písemek během semetru. Podmínky k úspěšnému složení zkoušky jsou: Student je připuštěn k ústní zkoušce pokud získáná alespoň 50% bodů testu a 50% bodů z písemné zkoušky.
Informace učitele
V období červen až září 2020 proběhne bloková výuka předmětu v podobě demonstračních experimentů s výkladem, které nebylo možné uskutečnit z důvodu koronavirové epidemie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F2070