logo Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky
Fyzikální sekce
14312030 ÚFE Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci