logo Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky
Fyzikální sekce
14312030 ÚFE Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavu (pověřen výkonem funkce)prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace