F2130 Fyzika v živé přírodě

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 16:00–17:50 F2,02012
Předpoklady
Fyzika na středoškolské úrovni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem přednášky je na řadě vybraných příkladů ukázat uplatnění fyzikálních zákonů v procesech v živé přírodě a upozornit na řadu souvislostí mezi naší každodenní zkušeností a základními fyzikálními zákony.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu student získá znalost důsledků základních fyzikálních zákonů v živé přírodě, zejména zákonů mechaniky, akustiky a optiky.
Osnova
 • Pohyb suchozemských živočichů, lidská chůze a běh, fyzické schopnosti malých a velkých organismů, let ptáků a hmyzu, pohyb ve vodě a pod vodou.
 • Základní fyzikální vlastnosti vody, povrchové napětí a jeho význam přírodních procesech.
 • Fyzikální podstata zvuku, zdroje a detektory zvuku, sluch a lidské ucho.
 • Světlo jako elektromagnetické vlnění, fyzikální vymezení oblasti viditelného světla, lidské oko a mechanismus vidění,
 • Člověk a ionizující záření
 • Zdroje energie pro technickou civilizaci.
Literatura
  doporučená literatura
 • Physics in biology and medicine. Edited by Paul Davidovits. 3rd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2008. xviii, 328. ISBN 9780123694119. info
Výukové metody
Přednáška s mnoha demonstračními experimenty.
Metody hodnocení
Kolokvium. Kolokvium může být realizováno jak prezenčně tak i distančně přes MS Teams
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F2130