F3061 Kmity, vlny, optika - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 11:00–12:50 Fcom,01034
Předpoklady
F1030 Mechanika a molekulová fyzika && F2050 Elektřina a magnetismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář rozšiřuje předmět základního kurzu Kmity, vlny, optika o některá pokročilejší témata.
Osnova
 • 1. kyvadlo jako anharmonický oscilátor
 • 2. kmity jednoduchých molekul
 • 3. teorie lineární odezvy
 • 4. vlnové balíky v disperzních prostředích
 • 5. spektrální rozklad světla (hranol, duha)
 • 6. šíření světla v prostředí s nehomogenním indexem lomu (fata morgana, ohyb světla gravitačním polem)
 • 7. šíření světla v multivrstvách a 1D fotonické krystaly
 • 8. Fraunhoferova difrakce na 1D a 2D mřížkách
 • 9. Fresnelova difrakce
 • 10. fourieovská optika
Literatura
  doporučená literatura
 • HECHT, Eugene. Optics. 4th ed. San Francisco: Addison Wesley, 2002. vi, 698. ISBN 0321188780. info
 • MAIN, Iain G. Kmity a vlny ve fyzice. Translated by Josef Preinhaelter. [Vyd. 1.]. Praha: Academia, 1990. 346 s. ISBN 8020002723. info
Výukové metody
přednáška + společná diskuze řešených příkladů
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je třeba v závěrečné rozpravě prokázat dobrou orientaci v probíraných tématech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2018, podzim 2019.