F3061 Kmity, vlny, optika - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–18:50 Fs1,01017
Předpoklady
F1030 Mechanika && F2050 Elektřina a magnetismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář rozšiřuje předmět základního kurzu Kmity, vlny, optika o některá pokročilejší témata.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat fyzikální problémy z oblasti kmitů, vln a optiky a sestavovat jejich matematický popis;
- aplikovat základní nástroje teorie lineárních systémů: harmonickou aproximaci a princip superpozice;
- využívat Fourierovy metody k přechodu mezi časovou/prostorovou a spektrální doménou.
Osnova
 • 1. kyvadlo jako anharmonický oscilátor
 • 2. kmity jednoduchých molekul
 • 3. teorie lineární odezvy
 • 4. vlnové balíky v disperzních prostředích
 • 5. spektrální rozklad světla (hranol, duha)
 • 6. šíření světla v prostředí s nehomogenním indexem lomu (fata morgana, ohyb světla gravitačním polem)
 • 7. šíření světla v multivrstvách a 1D fotonické krystaly
 • 8. Fraunhoferova difrakce na 1D a 2D mřížkách
 • 9. Fresnelova difrakce
 • 10. fourieovská optika
Literatura
  doporučená literatura
 • HECHT, Eugene. Optics. 4th ed. San Francisco: Addison Wesley, 2002. vi, 698. ISBN 0321188780. info
 • MAIN, Iain G. Kmity a vlny ve fyzice. Translated by Josef Preinhaelter. [Vyd. 1.]. Praha: Academia, 1990. 346 s. ISBN 8020002723. info
Výukové metody
přednáška + společná diskuze řešených příkladů
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je třeba v závěrečné rozpravě prokázat dobrou orientaci v probíraných tématech.
Informace učitele
https://www.physics.muni.cz/~chaloupka/F3061/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F3061