F6050 Pokročilá kvantová mechanika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Rikard von Unge, Ph.D. (přednášející)
prof. Rikard von Unge, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je jednak rozšíření formalismu kvantové mechaniky nad rámec základního kursu, jednak seznámení se základy relativistické teorie. Zvláštní pozornost je věnována teorii rozptylu.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student:
důkladně chápat základy moderní kvantové mechaniky;
být schopen vyřešit vybrané problémy pomocí formalismu drahových integralů;
být schopen odvodit Diracovou rovnici a vyřešit ji v některých zvláštních případech;
být schopen řešit problémy v teorii rozptylu;
Osnova
 • Rozšíření formalismu: matice hustoty, propagátory, Feynmanovy integrály. Teorie rozptylu: Lippmannova - Schwingerova rovnice, Bornova a eikonálová aproximace, optický teorém, nízkoenergiový rozptyl a vázané stavy, resonance, rozptyl identických část. Relativistická teorie: Lorentzova a SU(2) grupa, spinorová a standardní representace, Diracova rovnice a její některá řešení v elementárních příkladech.
Literatura
  doporučená literatura
 • SAKURAI, J. J. a Jim NAPOLITANO. Modern quantum mechanics. 2nd ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 520. ISBN 9781292024103. info
  neurčeno
 • Landau
 • LANDAU, Lev Davydovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Quantum mechanics : non-relativistic theory. 3rd rev. and enl. ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 2002. xv, 677 s. ISBN 0-08-029140-6. info
 • BERESTECKIJ, Vladimir Borisovič a Lev Petrovič PITAJEVSKIJ. Quantum electrodynamics. Edited by Jevgenij Michajlovič Lifšic, Translated by J. B. Sykes - J. S Bell. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. xv, 652 s. ISBN 0-7506-3371-9. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips. Quantum electrodynamics. [Reading, MA.]: Westview Press, 1998. x, 198. ISBN 0201360756. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips. Statistical mechanics : a set of lectures. Reading: W. A. Benjamin, 1972. xii, 354 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips a A. R. HIBBS. Kvantovaja mechanika i integraly po trajektorijam. Moskva: Mir, 1968. 382 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Domácí úlohy a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F6050