FA045 Selected chapters from modern computational methods

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
We are assuming some skills in mathematics: a common function handle (derivation, integration), linear algebra. Computer skills includes a basic knowledge of programming, and usual Unix tools.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
An introduction to modern computation methods of physical problems: non-linear partial diferential equations, massive data processing, etc.
Výstupy z učení
Students will be able to applicate of the methods on solution of various numerical problems.
Osnova
  • Explicit methods for partial diferential equations of hyperbolic and parabolic kinds by the finnite diference methods. Applications in fluid dynamics, Kelvin-Helmholtz unstability simulations.
  • Implicit methods for for partial diferential equations of hyperbolic and parabolic kinds by the finnite diference methods. Applications on difusion, heat propagation. NUmerical limits of applications, stability.
  • Smooth particle hydrodynamics (SPH), Particle Mesh(PM) and Particle in Cell (PIC). Plasma process simulation, two-component unstability.
  • N-particle algorithms, particle in gravitation field, methods for molecular dynamics.
  • Methods for handling of large data sets, data mining.
  • Machine learning, supervised and unsupervised, Support Vector Machines, K-means clustering, neural networks.
  • General classification, regression. Time-series anomaly recognizing.
Literatura
  • BODENHEIMER, Peter. Numerical methods in astrophysics : an introduction. New York: Taylor & Francis, 2007, 329 s. ISBN 9780750308830. info
Výukové metody
A common form of teaching will be lectures iterative presenting given topics.
Metody hodnocení
A final project should be prepared, and referred, for the successful complete. Homeworks may be included.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
L.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/FA045