FB123 Seminář z matematické fyziky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michael Krbek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Michael Krbek, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michael Krbek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Absolvování povinných předmětů kurzu matematiky bakalářského programu Fyzika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři jsou diskutovány oblasti matematiky, které mají své využití ve fyzice, absolventi semináře získají o těchto metodách povědomí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v probírané oblasti matematiky či fyziky - sledovat výklad stylem definice, věta, důkaz.
Osnova
  • -Lamého rovnice -cyklidické plochy -Lamého součiny -okrajová úloha pro Helmholtzovu rovnici
Literatura
    doporučená literatura
  • LIFŠIC, Jevgenij Michajlovič a Lev Davidovič LANDAU. Kvantovaja mechanika. Moskva: Nauka, 1972. 367 s. info
  • LIFŠIC, Jevgenij Michajlovič a Lev Davidovič LANDAU. Teoretičeskaja fizika. Izd. 5-oje ispr. i dop. Moskva: Nauka, 1967. 458 s. info
  • LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Teoretičeskaja fizika. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo fiziko-matematičeskoj literatury, 1958. 206 s. info
Výukové metody
seminář s výkladem vyučujícího a referáty studentů
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/FB123