FB270 Selected chapters from astrophysics

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalosti astrofyziky na úrovni základních přednášek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů ve vybraných oblastech astrofyziky. Konkrétní vyučovaná látka se rok od roku liší.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-pochopit význam jednotlivých speciálních témat v různých oblastech astrofyziky
-aplikovat vybraná témata ve svém oboru studia.
Osnova
  • Konkrétní vyučovaná látka se rok od roku liší podle potřeb studentů a možností pracovníků a jejich hostů.
Literatura
  • ZEL'DOVIČ, Jakov Borisovič a Jurij Petrovič RAJZER. Physics of shock waves and high-temperature hydrodynamic phenomena. Edited by Wallace D. Hayes - Ronald F. Probstein. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2002. xxvii, 916. ISBN 0486420027. info
  • BATCHELOR, G. K. An introduction to fluid dynamics. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xviii, 615. ISBN 0521663962. info
  • SHU, Frank H. The physics of astrophysics. Sausalito, 1992. xvii, 476. ISBN 0-935702-65-2. info
Výukové metody
přednášky v angličtině
Metody hodnocení
vyžadována aktivní účast
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/FB270