G5021 Regionální geologie ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Šešulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Po 16:00–18:50 G1,01004, Út 13:00–13:50 Gp,02006, St 12:00–12:50 Gp,02006
Předpoklady
! G5020 Regionální geologie ČR I && ! G5021k Regionální geologie ČR I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavními cíli kurzu jsou tyto znalosti: a)charakteristika základních geologických jednotek na území ČR;
b)vliv jednotlivých orogenezí na vývoj Českého masivu;
c)stáří, litologie, magmatický a metamorfní vývoj proterozoických a paleozoických jednotek v Českém masivu;
d)vývoj Českého masivu během svrchního karbonu a permu;
e)platformní vývoj Českého masivu od triasu do kvartéru;
f)stáří, litologie a magmatický vývoj jednotlivých jednotek Západních Karpat na území ČR;
g)práce s geologickými mapami, zejména 1:500 000;
h)typických horninových typů.
Osnova
 • 1. Hlavní geologické jednotky na území ČR, jejich vymezení;
 • 2. Český masiv, všeobecná charakteristika a jeho rozdělení do 6 regionálně-geologických oblastí;
 • 3. Moldanubická oblast;
 • 4. Kutnohorsko-svratecká oblast;
 • 5. Středočeská oblast;
 • 6. Lugická oblast;
 • 7. Moravskoslezská oblast;
 • 8. Limnický permokarbon;
 • 9.Platformní pokryv Českého masivu;
 • 10. Flyšové pásmo Západních Karpat;
 • 11. Vídeňská pánev;
 • 12. Karpatská předhlubeň.
Literatura
 • Chlupáč, I. - Vrána, S. eds. 1994: Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. - J.Czech Geol. Soc. 39/1, 127-144. Praha.
 • PŘICHYSTAL, A. Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover. In Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Bratislava: Comenius University, 2002. s. 7-11. ISBN 80-223-1700-4. info
Metody hodnocení
Nutnost absolvovat cvičení (práce s mapou, studium vzorků)zakončené dvěma písemnými testy. Závěrečná ústní zkouška kontroluje rovněž znalost geologické mapy a horninových typů. Doporučeno je absolvování terénního cvičení z geologie Českého masivu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.