G5040 Ročníková práce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
G5020 Regionální geologie ČR I || G5021 Regionální geologie ČR I || NOW ( G5021 Regionální geologie ČR I )
Splnění podmínek pro zadání ročníkové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: !G5050
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského stupně magisterského studia. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládmutí vědecké metodiky a osvojuje si zásady vědecko-výzkumné práce.
Osnova
  • Studium literatury k zadané problematice. Přípdaně též sběr vlastních dat, jejich vyhodnocení a interpretace.
Literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
Navazující předměty
Informace učitele
Termín zadání ročníkové práce je nejpozději do 31. října daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí ročníkové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je podmínkou pro zápis předmětu G6040 Ročníková práce II., který je ukončen veřejnou obhajobou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2002/G5040