EN

PřF:G8931 Geologická informatika - Informace o předmětu

G8931 Geologická informatika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miloš René, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G8930 Geologická informatika
základní znalost internetu a práce MS Internet Explorer
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání praktických informací při vytváření osobních databází literatury, nástroje a metody tvorby a využívání bibliografických a faktografických databází. Přehled stávajících bibliografických a faktografických geovědních datových skladů a možnosti jejich využití. Detailní charakteristika a možnosti využití vybraných bibliografických (GeoBase, GeoRef) a faktografických datových skladů (Česká geologická služba). Další zdroje faktografických dat (elektronické konference, učební texty). Prostorové datové sklady a jejich význam pro geografické informační systémy.
Osnova
 • 1. Základní pojmy informatiky 2. Hardwarové a softwarové prostředky pro ukládání a zpracování informací 3. Databázové systémy, celopodnikové informační systémy, prostorové datové sklady 4. Internet/Intranet 5. Zpracování a využívání bibliografických informací 6. Geovědní bibliografické databáze 7. Ukládání a zpracování faktografických informací 8. Geovědní faktografické datové sklady 9. Prostorové datové sklady státní správy České republiky 10. Geografické informační systémy jako integrální součást celopodnikových datových skladů
Literatura
 • HRUŠKA, Jiří. Geologická informatika. I, (Přehled metod a techniky informační činnosti v geologických vědách.). Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1971. 177 s. info
 • RENÉ, Miloš. Geologická informatika [René, 1980]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1983. 10 l. info
 • ŠILHÁNEK, Jaroslav. Chemická informatika. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. 355 s. ISBN 80-7080-465-3. info
 • KLÁN, Petr. Chemická informatika :úvod do používání Internetu. Praha: Ústav informatiky Akademie věd ČR, 1999. 1 svazek (. ISBN 80-86238-01-6. info
 • LUKÁŠ, Ivan. Chemická informatika. Edited by Luděk Jančář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 152 s. ISBN 8021027576. info
 • VLČEK, Jaroslav [Doc.]. Informace a informatika. Praha: Ústav pro ekonomiku a řízení vědeckotechnického rozvoje, 1975. 55 s. info
 • ŠMAHA, Pavel a Miloš VÍTEK. Územní informatika. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice,. 36 s. : ob. info
 • KŘÍŽ, Jiří a Vladimír SMEJKAL. Informatika a daňové systémy :informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost. Vyd. 1. Brno: PC-DIR - Nakladatelství, 1997. 88 s. ISBN 80-214-0921-5. info
 • MÁLKOVÁ, Blanka. Informatika a právo. Brno, 1999. 87 s. info
 • HRUŠKA, J. Geologická informatika. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1976. 17 s., 1 t. info
 • JIREŠ, Stanislav. Informatika a řízení. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 220 s. : o. info
 • PITNER, Tomáš. Kam směřuje environmentální informatika? In Sborník konference Tvorba software'98. Ostrava: Tanger, s.r.o., 1998. ISBN 80-86122-15-8. info
Metody hodnocení
ústní rozprava
Informace učitele
Výuka předmětu G8931 Geologická informatika proběhne blokově a to v následujících termínech: 24.3.2017, 10:00 - 14:00, Gp 5.5.2017, 11:00 - 15:00, Gp 12.5.2017, 10:00 - 14:00, Gp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2014/2015.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2017/G8931